A zsidókhoz írt levél

chapter 1


Chapters:


Isten tökéletes kijelentése Fia által


verse #1

Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a próféták által,


verse #2

ez utolsó időkben Fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette,


verse #3

aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget; aki miután bűneinktől minket megtisztított, a Felség jobbjára ült a magasságban.


verse #4

Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel náluk különb nevet örökölt.


Krisztus méltósága nagyobb az angyalokénál


verse #5

Mert kinek mondta valaha az angyalok közül: „Én Fiam vagy te, ma szültelek téged”, és ismét: „Atyja leszek, és ő Fiammá lesz”?


verse #6

Amikor pedig behozza elsőszülöttjét a világba, így szól: És imádja őt Isten minden angyala.


verse #7

És az angyalokról ezt mondja: Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává.


verse #8

A Fiúról pedig így szól: A te trónod, ó, Isten, mindörökké megáll, és királyságod pálcája az igazság pálcája.


verse #9

Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged Isten, a te Istened az öröm olajával társaid fölé.


verse #10

És: Uram, te kezdetben megvetetted a föld alapját, és a te kezed alkotásai az egek.


verse #11

Azok elvesznek, de te megmaradsz, és azok mind megavulnak, mint a ruha,


verse #12

palástként összegöngyölíted őket, és mint a ruha elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid nem fogynak el.


verse #13

Melyik angyalnak mondta valaha: „Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem”?


verse #14

Nemde szolgáló lelkek azok valamennyien, akiket szolgálatra küldtek el azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget?

Chapters:


Books