Máté evangéliuma

chapter 23


Chapters:


verse #1

Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz:


verse #2

Az írástudók és a farizeusok Mózes székébe ültek.


verse #3

Amit azért parancsolnak, mindazt megtartsátok és megtegyétek, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert amit mondanak, azt nem teszik meg.


verse #4

Nehéz és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, ők maguk azonban az ujjukkal sem akarják azokat mozdítani.


verse #5

Mindent csak azért tesznek, hogy lássák őket az emberek: mert megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk bojtjait,


verse #6

és szeretik a lakomákon a főhelyet és a gyülekezetekben a díszhelyeket,


verse #7

a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így szólítják őket: Mester!


verse #8

Ti azonban ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.


verse #9

Atyátoknak se szólítsatok senkit e földön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.


verse #10

Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti Tanítótok, a Krisztus.


verse #11

Hanem aki a legnagyobb közöttetek, az legyen a ti szolgátok.


verse #12

Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.


verse #13

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt; mert ti nem mentek be, s azokat sem hagyjátok bejutni, akik bemennének!


verse #14

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házait, és színből hosszan imádkoztok! Ezért annál súlyosabb lesz ítéletetek.


verse #15

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a földet, hogy egy pogányt prozelitává tegyetek! Amikor pedig azzá tettétek, a gyehenna fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál.


verse #16

Jaj nektek, vak vezetők, akik ezt mondjátok: Ha valaki a templomra esküszik, semmi az, de ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü!


verse #17

Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb: az arany-e vagy a templom, amely megszenteli az aranyat?


verse #18

És ha valaki az oltárra esküszik, az semmi, de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, azt köti az eskü.


verse #19

Ti vakok, mert melyik nagyobb: az ajándék-e vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot?


verse #20

Aki azért az oltárra esküszik, nemcsak arra esküszik, hanem mindarra is, ami azon van.


verse #21

És aki a templomra esküszik, nemcsak arra esküszik, hanem arra is, aki abban lakozik.


verse #22

És aki az égre esküszik, nemcsak az Isten trónjára esküszik, hanem arra is, aki azon ül.


verse #23

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a törvényben ezeknél fontosabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget! Pedig ezeket kellene cselekedni és azokat sem elhagyni.


verse #24

Vak vezetők, akik kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek.


verse #25

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, melyek belül tele vannak kapzsisággal és rablásvággyal!


verse #26

Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen!


verse #27

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről tetszetősnek látszanak, belül pedig halottak csontjaival és minden tisztátalansággal vannak tele!


verse #28

Hasonlóképpen ti is kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.


verse #29

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert sírokat építetek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak síremlékeit,


verse #30

és azt mondjátok, hogy ha atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna bűntársak a próféták vérének kiontásában!


verse #31

Ezzel magatok tanúskodtok arról, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak.


verse #32

Töltsétek hát be ti is atyáitok mértékét!


verse #33

Kígyók, viperafajzatok! Hogyan menekülhetnétek meg a gyehenna ítéletétől?


verse #34

Azért íme, prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök és megfeszítetek, másokat azok közül zsinagógáitokban megkorbácsoltok és városról városra üldöztök,


verse #35

hogy rátok szálljon minden igaz vér, amely kiomlott a földön, az igaz Ábel vérétől fogva Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek.


verse #36

Bizony mondom nektek, mindez eljön erre a nemzedékre.


verse #37

Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, miképpen a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok.


verse #38

Íme, pusztán marad házatok.


verse #39

Mert mondom nektek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki jön az Úr nevében!

Chapters:


Books