⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Józsué

chapter 1


Chapters:


verse #1

Miután Mózes, Jehova szolgája meghalt, Jehova ezt mondta Mózes szolgájának, Józsuénak, Nún fiának:


verse #2

„Szolgám, Mózes meghalt. Most pedig készülj, és kelj át a Jordánon, te és az egész nép, és menj be arra a földre, melyet nekik, Izrael népének adok.


verse #3

Ahogy Mózesnek ígértem, nektek adok minden helyet, amelyet a talpatok érint.


verse #4

A területetek a pusztától felfelé a Libanonig terjed majd, és a nagy folyóig, az Eufráteszig – ez a hettiták egész földje –, nyugaton pedig a Nagy-tengerig.


verse #5

Senki sem lesz képes legyőzni téged, amíg csak élsz. Veled leszek ugyanúgy, ahogy Mózessel voltam. Nem hagylak cserben, és nem hagylak magadra.


verse #6

Légy bátor és erős, mert a te segítségeddel fogja örökölni ez a nép azt a földet, amelyet esküvel az ősapáiknak ígértem.


verse #7

Csak légy bátor és nagyon erős, és gondosan tartsd meg az egész törvényt, amelyet szolgám, Mózes átadott neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy bölcsen cselekedj, amerre csak mész.


verse #8

Folyton beszélj arról, ami ebben a törvénykönyvben áll, és olvasd halk hangon éjjel és nappal, hogy gondosan megtartsd a benne foglaltakat. Így sikeres leszel, és bölcsen fogsz cselekedni.


verse #9

Hát nem parancsoltam meg neked? Légy bátor és erős! Ne félj és ne rettegj, mert Jehova, a te Istened veled van, bárhová mész!”


verse #10

Majd Józsué felszólította a nép vezetőit:


verse #11

„Járjátok be a tábort, és parancsoljátok meg a népnek: »Készítsetek magatoknak útravalót, mert három nap múlva átkeltek a Jordánon, és birtokba veszitek azt a földet, melyet Jehova, a ti Istenetek ad nektek, hogy a tiétek legyen.«”


verse #12

A rúbenitáknak, a gáditáknak, valamint Manassé fél törzsének pedig ezt mondta Józsué:


verse #13

„Emlékezzetek arra, mit parancsolt nektek Mózes, Jehova szolgája: »Jehovának, a ti Isteneteknek köszönhetően biztonságban lesztek. Ő nektek adta ezt a földet.


verse #14

Feleségeitek, gyermekeitek és az állataitok azon a földön fognak lakni, amelyet Mózes nektek adott a Jordánnak ezen az oldalán. Viszont ti, vitéz harcosok, keljetek át csatasorban a testvéreitek élén. Segítsétek őket,


verse #15

míg Jehovának köszönhetően a testvéreitek is biztonságban nem lesznek, mint ti, és ők is birtokba nem veszik a földet, melyet Jehova, a ti Istenetek ad nekik. Utána térjetek vissza, és vegyétek birtokba a földeteket, melyet Jehova szolgája, Mózes adott nektek a Jordán keleti oldalán.«”


verse #16

Ők pedig így feleltek Józsuénak: „Mindent megteszünk, amit parancsoltál, és bárhova elmegyünk, ahova küldesz minket.


verse #17

Ahogy mindenben hallgattunk Mózesre, rád is mindenben hallgatunk majd. Csak legyen veled Jehova, a te Istened, ugyanúgy, ahogy Mózessel volt!


verse #18

Annak, aki lázadozik az utasításaid ellen, és nem engedelmeskedik minden parancsodnak, meg kell halnia. Te csak légy bátor és erős!”

Chapters:


Books