⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

A korintusziaknak írt első levél

chapter 1


Chapters:


verse #1

Pál, akit Isten akaratából elhívtak, hogy Krisztus Jézus apostola legyen, és Szosztenész testvérünk


verse #2

az Isten Korintuszban levő gyülekezetének. Nektek, akiket megszenteltek Krisztus Jézussal egységben, és akiket elhívtak, hogy szentek legyenek, továbbá mindenhol azoknak, akik elismerik az Urunkat, Jézus Krisztust, aki az ő Uruk is, és a miénk is:


verse #3

Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!


verse #4

Mindig hálát adok értetek Istennek a ki nem érdemelt kedvesség miatt, amelyet Krisztus Jézus által mutatott ki irántatok,


verse #5

ugyanis egységben vagytok Krisztussal, és mindent bőségesen megkaptatok, például azt is, hogy jól ismeritek és képesek vagytok hirdetni Isten szavát,


verse #6

ahogy a Krisztusról szóló tanítás is szilárd lett köztetek.


verse #7

Így minden ajándékot megkaptatok, közben pedig lelkesen várjátok, hogy az Urunk, Jézus Krisztus megmutassa a hatalmát.


verse #8

Ő meg is fog szilárdítani benneteket mindvégig, hogy semmilyen vád ne érhessen titeket Jézus Krisztus, a mi Urunk napján.


verse #9

Hű az Isten, aki elhívott benneteket, hogy a társai legyetek a Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak.


verse #10

Buzdítalak pedig titeket, testvérek, Jézus Krisztus, a mi Urunk neve által, hogy mindnyájan egyetértésben beszéljetek, és ne legyen köztetek széthúzás, hanem legyetek teljesen egységesek, ugyanúgy gondolkodjatok, és ugyanazon a véleményen legyetek.


verse #11

Mert Kloé házából néhányan elmondták nekem rólatok, testvéreim, hogy nézeteltérések vannak köztetek.


verse #12

Ezt úgy értem, hogy mindegyikőtök ilyeneket mond: „Én Pálhoz tartozom!” „Én meg Apollóshoz!” „Én meg Kéfáshoz!” „Én meg Krisztushoz!”


verse #13

Hát meg van osztva a Krisztus? Csak nem Pált feszítették oszlopra értetek? Vagy Pál nevében keresztelkedtetek meg?


verse #14

Hálás vagyok Istennek, hogy senki mást nem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt és Gájuszt,


verse #15

nehogy bárki is azt mondhassa, hogy az én nevemben keresztelkedtetek meg.


verse #16

Ó, igen, még Sztefanász háznépét is megkereszteltem. Ami a többieket illeti, nem tudok róla, hogy bárki mást megkereszteltem volna.


verse #17

Mert nem azért küldött el engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy hirdessem a jó hírt, de ne tanult emberek szavaival, hogy hasztalanná ne legyen Krisztus kínoszlopa.


verse #18

A kínoszlopról szóló tanítás ugyanis bolondság azoknak, akikre pusztulás vár, de nekünk, akik megmenekülünk, Isten ereje.


verse #19

Mert meg van írva: „Semmivé teszem a bölcsek bölcsességét, és elvetem a műveltek intelligenciáját.”


verse #20

Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol van ebben a világrendszerben az, aki vitázik? Hát nem tette Isten bolondsággá a világ bölcsességét?


verse #21

Mivel a világ a saját bölcsességével nem tudta megismerni Istent, ő bölcsen úgy látta jónak, hogy a hívőket azzal a bolondsággal mentse meg, amelyet hirdetnek.


verse #22

Mert a zsidók jeleket kérnek, a görögök meg bölcsességet keresnek,


verse #23

mi viszont az oszlopra feszített Krisztust hirdetjük. Ez a zsidóknak ok a botránkozásra, a nemzeteknek pedig bolondság.


verse #24

Az elhívottaknak azonban, zsidóknak és görögöknek egyaránt, Krisztus az Isten ereje és az Isten bölcsessége.


verse #25

Mert Isten „bolondsága” bölcsebb az embereknél, és Isten „gyengesége” erősebb az embereknél.


verse #26

Hisz látjátok, testvérek, hogy amikor Isten elhívott titeket, nem sokan voltak olyanok közületek, akik emberi mércével bölcsek, akik hatalmasok vagy előkelő származásúak,


verse #27

hanem a világ bolondjait választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ gyengéit, hogy megszégyenítse az erőseket.


verse #28

És a lenézetteket meg a világban jelentékteleneket választotta ki Isten, a nem létezőket, hogy semmivé tegye a létezőket,


verse #29

hogy senki se dicsekedjen Isten színe előtt.


verse #30

Neki köszönhető, hogy egységben vagytok Krisztus Jézussal, aki feltárja Isten bölcsességét és igazságosságát, és aki által az emberek szentek, a váltság által pedig szabadok lehetnek,


verse #31

hogy úgy legyen, ahogy meg van írva: „Aki dicsekszik, Jehovával dicsekedjen.”

Chapters:


Books