⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

A hébereknek

chapter 1


Chapters:


verse #1

Isten régen sokszor és sokféleképpen szólt ősapáinkhoz a próféták által.


verse #2

Ezeknek a napoknak a végén viszont egy Fiú által szólt hozzánk, akit kinevezett mindennek az örökösévé, és aki által a világrendszereket alkotta.


verse #3

Ő Isten dicsőségének a visszatükröződése és lényének a pontos mása, és mindent fenntart hatalmának a szavával. Miután pedig megtisztított minket a bűneinktől, leült a fenséges Isten jobbjára a magasban.


verse #4

Így hát hatalmasabbá vált, mint az angyalok, mivel kiválóbb nevet örökölt az övéknél.


verse #5

Például melyik angyalnak mondta Isten valaha is: „Te vagy az én fiam; én atyáddá lettem a mai napon.” És még ezt is: „Atyjává leszek, ő pedig fiammá lesz.”


verse #6

Amikor pedig ismét elhozza elsőszülöttjét a lakott földre, ezt mondja: „És hódoljon neki Isten minden angyala.”


verse #7

Ezenkívül az angyalokról ezt mondja: „Angyalait erőssé teszi, és szolgáit tűznek lángjává.”


verse #8

De a Fiúról ezt: „Isten a te trónod mindörökre, és királyságod jogara az igazság jogara.


verse #9

Szeretted az igazságosságot, és gyűlölted a törvénytelenséget, ezért kent fel olajjal Isten, a te Istened, és adott neked nagyobb örömet, mint társaidnak.”


verse #10

És: „Ó, Uram, te raktad le kezdetben a föld alapjait, az ég is a te kezed műve.


verse #11

Azok elvesznek, de te megmaradsz. Mind elkopnak, akár a ruha,


verse #12

és összegöngyölöd őket, úgy, mint egy köpenyt, mint egy ruhát, és le lesznek cserélve. De te ugyanaz vagy, és éveid sosem érnek véget.”


verse #13

Melyik angyalról mondta pedig valaha is: „Ülj az én jobbomon, míg ellenségeidet a lábad alá nem vetem.”


verse #14

Hát nem szent szolgálatra rendelt szellemek ők mind, akiket azért küldtek el, hogy szolgálják azokat, akik megmentést fognak örökölni?

Chapters:


Books