⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

A korintusziaknak írt második levél

chapter 1


Chapters:


verse #1

Pál, aki Isten akaratából Krisztus Jézus apostola lett, és Timóteusz testvérünk Isten Korintuszban levő gyülekezetének, és azoknak a szenteknek is, akik egész Akhájában vannak:


verse #2

Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!


verse #3

Legyen magasztalva Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istene és Atyja, a gyengéd és irgalmas Atya, az az Isten, aki minden helyzetben vigaszt nyújt!


verse #4

Ő megvigasztal minket, bármilyen próbát éljünk is át, hogy azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket, mi is meg tudjuk vigasztalni azokat, akik valamilyen próbát élnek át.


verse #5

Sokat szenvedünk Krisztusért, de sok vigaszra is lelünk Krisztus által.


verse #6

Ha tehát próbákat élünk át, az azért van, hogy megvigasztalódjatok és megmeneküljetek. És ha vigasztalnak bennünket, az azért van, hogy megvigasztalódjatok, és így könnyebben el tudjátok viselni azokat a szenvedéseket, amelyeket mi is átélünk.


verse #7

Maradéktalanul bízunk bennetek, mert tudjuk, hogy mivel ugyanolyan szenvedéseket éltek át, mint mi, ugyanolyan vigaszban is lesz részetek, mint nekünk.


verse #8

Mert szeretnénk, ha tudnátok, testvérek, hogy milyen nyomorúságot éltünk át Ázsia tartományban. Rendkívüli nyomás nehezedett ránk, mely erőnkön felüli volt, és abban sem voltunk biztosak, hogy életben maradunk.


verse #9

Igen, úgy éreztük, mintha halálra ítéltek volna minket. Ez azért volt, hogy ne saját magunkban bízzunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat.


verse #10

Megmentette az életünket ebben az életveszélyes helyzetben, és bízunk benne, hogy ezt máskor is meg fogja tenni.


verse #11

Ti is tudtok segíteni nekünk, ha imádkoztok értünk. Ha sokan imádkoznak értünk, Isten meg fogja hallgatni az imájukat, és segít nekünk, ami miatt sokan hálát fognak adni.


verse #12

Mert ezzel dicsekszünk: Tiszta lelkiismerettel mondhatjuk, hogy amiként Isten tanított minket, erkölcsösen és őszintén viselkedünk a világban, és főleg veletek. Nem emberi bölcsességre, hanem Isten ki nem érdemelt kedvességére támaszkodunk.


verse #13

Mert csak olyasmiről írunk nektek, amiket könnyű elolvasni és megérteni, és remélem, hogy továbbra is teljesen megértitek ezeket,


verse #14

mint ahogy néhányan meg is értettétek, hogy dicsekedhettek velünk, mint ahogy majd mi is fogunk veletek Jézusnak, a mi Urunknak a napján.


verse #15

Ezzel a tudattal szerettem volna először hozzátok elmenni, hogy másodszor is örülhessetek,


verse #16

mert meg akartalak látogatni titeket útban Makedóniába és Makedóniából visszafelé is, hogy majd tőletek mehessek Júdeába.


verse #17

Nos, amikor ezt szerettem volna, talán könnyelmű voltam? Vagy talán én is úgy tervezek, ahogy az emberek, hogy azt mondom, „igen, igen”, aztán meg „nem, nem” lesz belőle?


verse #18

De ahogy bízni lehet Istenben, úgy biztos az is, hogy ha azt mondjuk nektek, hogy „igen”, nem lesz belőle „nem”.


verse #19

Mert az Isten Fia, Jézus Krisztus, akiről prédikáltunk köztetek, mármint én és Szilvánusz meg Timóteusz, nem lett „igen” és mégis „nem”, hanem az „igen” „igen” lett az ő esetében.


verse #20

Mert bármennyi ígérete van is Istennek, ezek őáltala lettek „igenné”. Így tehát az „áment” is általa mondjuk Istennek, amivel dicsőítjük őt.


verse #21

De Isten az, aki garantálja, hogy ti is, és mi is Krisztushoz tartozunk, és ő az, aki felkent bennünket.


verse #22

A pecsétjét is ránk tette, és a szívünkbe adta a zálogát mindannak, ami a jövőben történik, vagyis a szellemet.


verse #23

Isten a tanúm, hogy azért nem mentem még el Korintuszba, hogy kíméljelek benneteket.


verse #24

Nem akarunk uralkodni a hiteteken, hanem a munkatársaitok vagyunk, hogy örömet szerezzünk nektek, mert szilárdan álltok a hiteteknek köszönhetően.

Chapters:


Books