⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

A kolosszéiaknak

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4


verse #1

Pál, aki Isten akaratából Krisztus Jézus apostola lett, és Timóteusz testvérünk


verse #2

a Krisztussal egységben levő szenteknek és hű testvéreknek Kolosszéban:

Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól!


verse #3

Mindig hálát adunk Istennek, Jézus Krisztus, a mi Urunk Atyjának, amikor imádkozunk értetek,


verse #4

mivel hallottunk arról, hogy hisztek Krisztus Jézusban, és szeretitek az összes szentet


verse #5

a reménység miatt, amely fenn van tartva számotokra az égben. Erről a reménységről hallottatok korábban a jó hír igazságának üzenete által,


verse #6

amely eljutott hozzátok. A jó hír gyümölcsöt terem és terjed az egész világon. Ugyanez történik közöttetek is, attól a naptól fogva, hogy hallottátok és pontosan megismertétek Isten ki nem érdemelt kedvességét olyannak, amilyen valójában.


verse #7

Ez az, amit Epafrásztól, szeretett rabszolgatársunktól tanultatok, aki Krisztus hű szolgája, és helyettünk segít nektek.


verse #8

Ő beszélt nekünk a szeretetetekről is, melyet Isten szelleme segítségével fejlesztettetek ki.


verse #9

Ezért is van, hogy attól a naptól fogva, hogy hallottunk erről, nem szűnünk meg imádkozni értetek, és kérni, hogy pontosan és jól ismerjétek meg az akaratát, és legyen bennetek igazi bölcsesség és szellem adta értelem.


verse #10

Így Jehovához méltón tudtok viselkedni, hogy teljesen a kedvére legyetek, miközben a jótetteiteknek továbbra is jó eredményei lesznek, és egyre pontosabb ismeretetek lesz Istenről.


verse #11

Isten dicsőséges ereje adja meg nektek a szükséges erőt, hogy mindenben türelmesen és örömmel ki tudjatok tartani,


verse #12

miközben hálát adtok az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy azt az örökséget kapjátok, mint a szentek, akik a világosságban vannak.


verse #13

Megszabadított bennünket a sötétség hatalmából, és átvitt minket szeretett Fiának a királyságába,


verse #14

akinek köszönhetően megszabadulunk a váltság által, vagyis megbocsátják a bűneinket.


verse #15

Ő pontosan olyan, mint a láthatatlan Isten, és ő az egész teremtés elsőszülöttje,


verse #16

mert általa lett megteremtve minden más az égben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, legyenek azok trónok vagy uralmak vagy kormányzatok vagy hatalmak. Minden más őáltala és őérte lett megteremtve.


verse #17

Ezenkívül ő már minden más előtt létezett, általa lett létrehozva minden más,


verse #18

és ő a feje a testnek, a gyülekezetnek. Ő a kezdet, a halottak közül az elsőszülött, hogy ő legyen mindenben az első.


verse #19

Mert Isten jónak látta, hogy a Fia mindenben teljes legyen,


verse #20

és általa békéltessen meg magával minden mást, akár a földön levőket, akár az égben levőket. Ez az ő kínoszlopon kiontott vére által lehetséges.


verse #21

Igen, titeket, akik egykor Isten ellenségei voltatok, és eltávolodtatok tőle, mert az eszetek gonosz tetteken járt,


verse #22

most megbékéltetett magával a Fia teste által, a halála révén, hogy szentül, beszennyezetlenül és vádtól mentesen állítson benneteket maga elé.


verse #23

Természetesen mindez csak akkor lehetséges, ha megmaradtok a hitben, szilárdan álltok az alapon, és rendíthetetlenek vagytok, nem sodródva el annak a jó hírnek a reménységétől, melyet hallottatok, és mely az ég alatt levő egész teremtésben hirdetve lett. Ennek a jó hírnek lettem én, Pál, a szolgája.


verse #24

Most örülök, hogy szenvedek értetek, és olyan nyomorúságokon megyek keresztül, mint Krisztus, de még nem éltem át a testemben minden szenvedést Krisztus testéért, vagyis a gyülekezetért.


verse #25

Ennek a gyülekezetnek lettem a szolgája, hiszen Isten rám ruházta ezt a felelősséget a ti érdeketekben, hogy teljes mértékben hirdessem Isten szavát,


verse #26

a szent titkot, amely el volt rejtve az elmúlt világrendszerektől és nemzedékektől fogva. De most nyilvánvaló lett az ő szentjeinek,


verse #27

akikkel Isten meg akarta ismertetni a nemzetek között, hogy mi e szent titok dicsőséges gazdagsága. Ez a titok Krisztus veletek egységben, az a remény, hogy vele együtt dicsőségben részesültök.


verse #28

Ő az, akit ismertté teszünk, figyelmeztetve és tanítva minden embert igazi bölcsességgel, hogy mindenkit Krisztus érett tanítványaként mutathassunk be Istennek.


verse #29

Ezért hát keményen dolgozom, küzdök az erejének köszönhetően, amely erőteljesen működik bennem.

Chapters:


Books