⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Péter második levele

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

Simon Pétertől, Jézus Krisztus rabszolgájától és apostolától, azoknak, akik ugyanolyan értékes hitre tettek szert, mint mi, a mi Istenünknek, és Jézus Krisztusnak, a megmentőnek igazságossága által:


verse #2

Egyre nagyobb ki nem érdemelt kedvességben és békében legyen részetek Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak pontos ismerete által!


verse #3

Isten hatalma ugyanis megadta nekünk mindazt, ami segít úgy élnünk, hogy odaadóan szolgáljuk őt, mert pontos ismeretet szereztünk arról, aki a saját dicsősége és erénye által elhívott bennünket.


verse #4

Ezek által értékes és igen nagy ígéreteket tett nekünk, hogy Isten dicsőségének részeseivé váljatok általuk mint szellemteremtmények, miután kimenekültetek a világ romlottságából, amely helytelen vágyból fakad.


verse #5

Éppen ezért komolyan törekedjetek arra, hogy hitetek erénnyel párosuljon, erényetek ismerettel,


verse #6

ismeretetek önuralommal, önuralmatok kitartással, kitartásotok Isten iránti odaadással,


verse #7

Isten iránti odaadásotok testvéri szeretettel, testvéri szeretetetek pedig mindenki iránt érzett szeretettel.


verse #8

Mert ha ezek megvannak bennetek, és túláradnak, akkor nem lesztek tétlenek vagy gyümölcstelenek, mivel alkalmazzátok Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak pontos ismeretét.


verse #9

Mert akiben nincsenek meg ezek, az vak, becsukja a szemét a világosság előtt, és elfelejtkezett arról, hogy megtisztult a régi bűneitől.


verse #10

Ezért, testvérek, még szorgalmasabban törekedjetek arra, hogy biztossá tegyétek az elhívásotokat és a kiválasztásotokat, mert ha továbbra is ezeket teszitek, soha, semmiképpen nem fogtok elbukni.


verse #11

Így dicsőségesen bemehettek majd Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak és megmentőnknek örök királyságába.


verse #12

Ezért mindig azon leszek, hogy emlékeztesselek titeket ezekre, noha ismeritek őket, és megszilárdultatok az igazságban, melyet ismertek.


verse #13

Ám helyesnek tartom – ameddig ebben a hajlékban vagyok –, hogy emlékeztesselek titeket,


verse #14

mivel tudom, hogy hamarosan elhagyom a hajlékom, ahogy Jézus Krisztus, a mi Urunk is közölte velem.


verse #15

Így mindig megteszem a tőlem telhetőt, hogy eltávozásom után visszaemlékezzetek ezekre.


verse #16

Nem, nem fortélyosan kigondolt, valótlan történetek alapján ismertettük meg veletek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak hatalmát és jelenlétét, hanem azáltal, hogy szemtanúi voltunk nagyszerűségének.


verse #17

Mert tiszteletet és dicsőséget kapott Istentől, az Atyától, amikor a fenséges dicsőség forrása ezeket a szavakat mondta neki: „Ő az én szeretett Fiam, akiben örömömet lelem.”


verse #18

Igen, ezeket a szavakat hallottuk az égből, amikor vele voltunk a szent hegyen.


verse #19

Így hát még jobban bízunk a próféciákban, és jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint egy sötét helyen – a szívetekben – fénylő lámpára (míg nappal nem virrad, és fel nem kel egy hajnalcsillag).


verse #20

Mert először is tudjátok azt, hogy az Írásnak egyetlen próféciája sem származik valamilyen egyéni értelmezésből.


verse #21

Prófécia ugyanis soha nem ember akaratából hangzott el, hanem Isten üzenetét mondták el emberek, ahogy arra a szent szellem indította őket.

Chapters:


Books