⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Sofóniás

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

Júda királyának, Jósiásnak, Ámon fiának a napjaiban így szólt Jehova Sofóniáshoz, Kúsi fiához, aki Gedália fia, aki pedig Ezékiás fiának, Amáriának a fia:


verse #2

„Teljesen eltörlök mindent a föld színéről” – jelenti ki Jehova.


verse #3

„Elpusztítom az embert és az állatot.

Elpusztítom az ég madarait, a tenger halait,
és a gonoszokkal együtt mindazt, ami botlást okoz.
Kiirtom az embert a föld színéről – jelenti ki Jehova. –


verse #4

Kinyújtom kezemet Júda ellen
és Jeruzsálem minden lakosa ellen,
és kiirtom erről a helyről Baál maradékát,
az idegen isten papjainak nevét a papokkal együtt.


verse #5

Azokat, akik a tetőkön leborulnak az ég serege előtt,
és azokat, akik meghajolnak, és hűséget esküsznek Jehovának,
de hűséget esküsznek Malkámnak is.


verse #6

Azokat, akik elfordulnak Jehovától, és nem követik őt,
és azokat, akik nem keresik Jehovát, és nem tudakozódnak tőle.”


verse #7

Hallgassatok a legfőbb Úr, Jehova előtt, mert közel van Jehova napja.
Jehova áldozatot készített, és megszentelte meghívottjait.


verse #8

„Jehova áldozatának napján számadásra vonom a fejedelmeket,
a király fiait, és mindazokat, akik idegen ruhát hordanak.


verse #9

Azon a napon számadásra vonom mindazokat, akik felmennek az emelvényre,
azokat, akik uruknak házát erőszakkal és csalással töltik meg.


verse #10

És azon a napon – jelenti ki Jehova –
kiáltás hangja hallatszik a Hal kapuból,
jajgatás a második városrészből,
és nagy robaj a dombok felől.


verse #11

Jajgassatok, Maktes lakosai,
mert minden kereskedőt megsemmisítettek,
mindenkit, aki ezüstöt mért, elpusztítottak.


verse #12

Abban az időben alaposan átkutatom Jeruzsálemet lámpákkal,
számadásra vonom azokat, akik önelégültek, akik ezt mondják magukban:
»Nem tesz Jehova sem jót, sem rosszat.«


verse #13

Vagyonuk prédává lesz, házaik pedig elhagyatottá.

Házakat építenek, de nem fognak lakni bennük,
szőlőket ültetnek, de nem isznak azok borából.


verse #14

Jehova nagy napja közel van.
Közel van, és nagyon gyorsan eljön.
Jehova napjának hangja keserű.
Kiált akkor a harcos.


verse #15

A nagy harag napja az,
nyomorúság és gyötrelem napja,
vihar és pusztítás napja,
sötétség és homály napja,
felhő és sűrű homály napja,


verse #16

kürtnek és csatakiáltásnak napja,
olyan nap, amelyen megtámadják a megerősített városokat és a magas saroktornyokat.


verse #17

Nyomorúságot hozok az emberekre,
és botorkálnak majd, mint a vakok,
mert Jehova ellen vétkeztek.

Vérük kiömlik, mint a por,
és beleik, mint a ganéj.


verse #18

Sem ezüstjük, sem aranyuk nem tudja majd megmenteni őket Jehova nagy haragjának napján,
mert buzgalmának tüze megemészti az egész földet,
és pusztítást hoz, rettenetest, a föld minden lakójára.”

Chapters:


Books