⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Jakab levele

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5


verse #1

Jakabtól, Isten és az Úr Jézus Krisztus rabszolgájától a szétszórtan levő 12 törzsnek:

Üdvözlet!


verse #2

Teljes örömnek tekintsétek, testvéreim, ha különféle próbákkal kerültök szembe,


verse #3

hiszen tudjátok azt, hogy a hitetek próbája kitartást eredményez.


verse #4

A kitartás pedig hadd érje el a célját, hogy teljesek és minden tekintetben épek legyetek, és semminek se legyetek híján.


verse #5

Ha tehát valamelyikőtöknek bölcsességre van szüksége, kitartóan kérje azt Istentől – mert ő nagylelkűen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek –, és megadatik neki.


verse #6

De hittel kérje kitartóan, egyáltalán nem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tengernek szél űzte és ide-oda hajtott hulláma.


verse #7

Az ilyen ember bizony ne számítson arra, hogy bármit is kap majd Jehovától;


verse #8

határozatlan ember ő, minden tettében ingatag.


verse #9

Az alacsony sorú testvér pedig örüljön a felmagasztalásának,


verse #10

és a gazdag a megaláztatásának, mert ő, mint a mező virága, el fog múlni.


verse #11

Mert ahogy felkel a nap, tikkasztó hőséget árasztva kiszárítja a növényt, és lehull annak virága, szépsége pedig elvész, úgy a gazdag ember is el fog hervadni, miközben céljai megvalósítására törekszik.


verse #12

Boldog az az ember, aki kitartással tűri a próbát, mert miután elnyeri Isten tetszését, megkapja az élet koronáját, amelyet Jehova azoknak ígért, akik nem szűnnek meg szeretni őt.


verse #13

Senki ne mondja, amikor próba alatt áll: „Isten tesz próbára.” Rossz dolgokkal ugyanis nem lehet próbára tenni Istent, és ő maga sem tesz ilyesmikkel próbára senkit.


verse #14

Hanem mindenki úgy van próbára téve, hogy a saját kívánsága vonzza és csábítja.


verse #15

Mikor aztán a kívánság megfogant, bűnt szül, a bűn pedig, mikor elkövetik, halált hoz világra.


verse #16

Ne vezessenek félre titeket, szeretett testvéreim!


verse #17

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, az égi világosság Atyjától jön alá, aki nem változik, mint az elmozduló árnyék.


verse #18

Az volt az akarata, hogy világra hozzon minket az igazság szava által, hogy valamiféle első termése legyünk a teremtményeinek.


verse #19

Tudjátok meg ezt, szeretett testvéreim: Legyen mindenki gyors a hallásra, lassú a szólásra, lassú a haragra,


verse #20

mert ember haragja nem szolgálja Isten igazságosságát.


verse #21

Ezért szabaduljatok meg minden szennytől és a rosszaság minden nyomától, és fogadjátok szelíden, amikor Isten belétek plántálja a szót, amely képes megmenteni titeket.


verse #22

De engedelmeskedjetek is a szónak, ne csupán hallgassátok azt, hamis érveléssel ámítva magatokat.


verse #23

Mert ha valaki hallgatja a szót, de nem engedelmeskedik neki, az hasonló az olyan emberhez, aki a saját arcát nézi a tükörben.


verse #24

Ugyanis megnézi magát, aztán elmegy, és máris elfelejti, milyen ember is ő.


verse #25

De aki beletekint a tökéletes törvénybe, mely szabaddá tesz, és megmarad annál, az nem feledékeny hallgatója a szónak, hanem engedelmeskedik annak, és boldog lesz, mivel cselekszi azt.


verse #26

Ha valaki úgy gondolja, hogy Istent imádja, de nem tartja féken a nyelvét, az ámítja a saját szívét, és hiábavaló az imádata.


verse #27

Istenünk és Atyánk álláspontja szerint a tiszta és beszennyezetlen imádati forma ez: gondot viselni az árvákra és az özvegyekre nyomorúságukban, és szennyfolt nélkül megőrizni magunkat a világtól.

Chapters:


Books