⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Az efézusiaknak

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5 6


verse #1

Pál, aki Isten akaratából Krisztus Jézus apostola lett, az Efézusban levő szenteknek és hűségeseknek, akik Krisztus Jézus tanítványai:


verse #2

Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!


verse #3

Legyen magasztalva Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istene és Atyja, mivel a szelleme által mindenféle áldást adott az égi helyeken nekünk, Krisztus tanítványainak!


verse #4

Isten a világ megalapítása előtt kiválasztott minket, hogy egységben legyünk vele, hogy szentek és beszennyezetlenek legyünk előtte, mivel szeretjük őt.


verse #5

Előre elrendelte, hogy Jézus Krisztus által örökbe legyünk fogadva a fiaiként, mert ebben lelte a kedvét, és ez volt az akarata,


verse #6

hogy dicsérjék páratlan ki nem érdemelt kedvességéért, melyet kedvesen kimutatott irántunk az ő szeretett Fia által.


verse #7

Isten a túláradó ki nem érdemelt kedvességétől indíttatva kifizette a váltságot a Fia vére által, és így megnyílt a lehetőség arra, hogy szabaddá váljunk, vagyis hogy megbocsássák a bűneinket.


verse #8

Túláradó ki nem érdemelt kedvességének köszönhetően nagy bölcsességet és értelmet kaptunk,


verse #9

mert megismertette velünk az akaratának szent titkát. Ez kedvére van, és elhatározta,


verse #10

hogy amikor elérkezik a kijelölt időszak vége, egy igazgatási rendszerrel ismét egyesít mindent az égben és a földön Krisztus alatt,


verse #11

akivel egységesek vagyunk, és akivel együtt örökösöknek tettek meg minket. Isten a szándékával összhangban előre kiválasztott minket, és ő mindent úgy tesz, ahogy akarja,


verse #12

hogy magasztalják és dicsérjék őt miattunk, akik elsőként reménykedtünk Krisztusban.


verse #13

De ti is reménykedtetek benne, miután hallottátok az igazság szavát, a megmentésetekről szóló jó hírt. Miután hittetek, általa el is pecsételtek benneteket a megígért szent szellemmel,


verse #14

amely előzetes záloga az örökségünknek. Ennek az a célja, hogy a váltság megszabadítson minket, Isten tulajdonát, és így magasztalják és dicsérjék őt.


verse #15

Ezért van, hogy én is, mivel hallottam, hogy hisztek az Úr Jézusban, és szeretitek az összes szentet,


verse #16

nem szűnök meg hálát adni értetek. Továbbra is megemlítelek benneteket az imáimban,


verse #17

hogy Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek, hogy bölcsek legyetek, és megértsétek, amit feltár, és így pontos ismeretet szerezzetek róla.


verse #18

Megnyitotta a szíveteket, hogy lássatok, és tudjátok, milyen reménységre hívott el benneteket, milyen dicsőséges gazdagságot tartogat örökségül a szenteknek,


verse #19

és milyen páratlan módon mutatkozik meg az ő nagy hatalma az életünkben, vagyis a hívők életében. Hogy milyen nagy ez a hatalom, abból látszik, ahogy a hatalmas erejét használja.


verse #20

Ezt használta Krisztus esetében is, amikor feltámasztotta a halottak közül, és a jobbjához ültette az égi helyeken,


verse #21

sokkal feljebb minden kormányzatnál, hatalomnál, erőnél, uralomnál és minden névnél, nemcsak ebben a világrendszerben, hanem az eljövendőben is.


verse #22

Ezenkívül mindent a lába alá vetett, és mindennek a fejévé tette őt a gyülekezetben,


verse #23

amely az ő teste, Krisztus teljessége, aki mindent mindenben betölt.

Chapters:


Books