⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

A galáciaiaknak

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5 6


verse #1

Pál, egy apostol, akit nem emberek neveztek ki apostolnak, hanem Jézus Krisztus és Isten, az Atya, aki feltámasztotta őt a halottak közül,


verse #2

és a velem levő testvérek mind Galácia gyülekezeteinek:


verse #3

Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!


verse #4

Ő saját magát adta a bűneinkért, hogy megszabadítson minket a jelenlegi gonosz világrendszerből, a mi Istenünk és Atyánk akaratával összhangban,


verse #5

akié a dicsőség örökkön örökké! Ámen.


verse #6

Csodálkozom, hogy ilyen gyorsan elfordultok attól, aki Krisztus ki nem érdemelt kedvességével elhívott benneteket, és egy másfajta jó hírre hallgattok.


verse #7

Nem mintha lenne másik jó hír, csak vannak egyesek, akik bajt okoznak nektek, és ki akarják forgatni a Krisztusról szóló jó hírt.


verse #8

De még ha mi vagy az égből egy angyal hirdetne is nektek jó hírként valamit azon a jó híren kívül, amit mi hirdettünk nektek, átkozott legyen!


verse #9

Már mondtuk ugyan, de most ismét mondom: akárki is az, aki jó hírként hirdet nektek valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen!


verse #10

Most akkor embereket próbálok meggyőzni, vagy Istent? Vagy embereknek igyekszem a kedvére lenni? Ha még mindig embereknek keresném a kedvét, nem lennék Krisztus rabszolgája.


verse #11

Szeretném, ha tudnátok, testvérek, hogy a jó hír, melyet hirdettem nektek, nem emberektől származik,


verse #12

mert nem emberektől kaptam, és nem is ők tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki nekem.


verse #13

Természetesen hallottatok róla, hogyan viselkedtem korábban a judaizmus követőjeként, hogy ádázul üldöztem Isten gyülekezetét, és el akartam pusztítani.


verse #14

Jártasabb voltam a judaizmusban, mint sok kortársam a népemből, mivel sokkal buzgóbban követtem az ősapáim hagyományait.


verse #15

De amikor Isten, aki lehetővé tette, hogy megszülessek, és aki elhívott az ő ki nem érdemelt kedvességének köszönhetően, jónak gondolta,


verse #16

hogy hirdessem a jó hírt a nemzeteknek, és így megismerhessék a Fiát, akkor egy emberrel sem beszéltem erről azonnal.


verse #17

Jeruzsálembe sem mentem fel azokhoz, akik előbb voltak apostolok, mint én, hanem Arábiába mentem, majd visszatértem Damaszkuszba.


verse #18

Aztán három évvel később felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig.


verse #19

De senki mással nem találkoztam az apostolok közül, csupán Jakabbal, az Úr testvérével.


verse #20

Biztosítalak benneteket Isten előtt, hogy amit írok nektek, az nem hazugság.


verse #21

Ezután Szíria és Cilicia vidékére mentem.


verse #22

Ám Krisztusnak a Júdeában levő gyülekezetei nem ismertek személyesen.


verse #23

Mindig csak ezt hallották: „Az az ember, aki korábban üldözött minket, és el akarta pusztítani a gyülekezeteket, most hirdeti a jó hírt.”


verse #24

Így hát dicsőíteni kezdték miattam Istent.

Chapters:


Books