⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Aggeus

chapter 1


Chapters:

1 2


verse #1

Dáriusz király 2. évében, a 6. hónap első napján Jehova így szólt Aggeus próféta által Zorobábelhez, Sealtiel fiához, Júda kormányzójához, és Józsuéhoz, Jocadák fiához, a főpaphoz:


verse #2

„Így szól a seregek Jehovája: »Ezt mondja ez a nép: ’Nem jött még el az ideje annak, hogy felépüljön Jehova háza.’«”


verse #3

Jehova még ezt mondta Aggeus próféta által:


verse #4

„Vajon annak van itt az ideje, hogy ti a burkolattal borított házaitokban lakjatok, miközben ez a ház romokban hever?


verse #5

Ezért most ezt mondja a seregek Jehovája: »Gondolkodjatok el azon, hogy mit tesztek.


verse #6

Sok magot vetettetek, de keveset arattok. Esztek, de nem laktok jól. Isztok, de nem megelégedésig. Felöltöztök, de nem melegedtek meg. Aki elszegődik bérért, lyukas zsákba teszi a keresetét.«”


verse #7

„Ezt mondja a seregek Jehovája: »Gondolkodjatok el azon, hogy mit tesztek.«


verse #8

»Menjetek fel a hegyre, és hozzatok faanyagot. Építsétek a házat, hogy örömet találjak benne, és dicsőítve legyek« – ezt mondja Jehova.”


verse #9

„»Sokra számítottatok, de keveset kaptatok. Amikor hazavittétek, elfújtam. Miért? Azért, mert a házam romokban hever, míg ti mindnyájan a saját házaitokkal foglalkoztok – jelenti ki a seregek Jehovája. –


verse #10

Ezért fent az ég nem adott harmatot, a föld pedig nem adott termést.


verse #11

Szárazságot küldtem a földre és a hegyekre, a gabonára és az újborra, az olajra és a föld termésére, az emberre és az állatra, és a kezetek munkájára.«”


verse #12

Zorobábel, Sealtiel fia, és Józsué, Jocadák fia, a főpap, valamint az egész nép hallgatott Istenére, Jehovára és Aggeus próféta szavaira, mivel Jehova, az ő Istenük küldte őt. És a nép kezdte mélységesen tisztelni Jehovát.


verse #13

Aggeus, Jehova követe pedig a Jehovától kapott megbízatásával összhangban ezt az üzenetet adta át a népnek: „»Én veletek vagyok« – jelenti ki Jehova.”


verse #14

És Jehova arra indította Zorobábelt, Sealtiel fiát, Júda kormányzóját, és Józsuét, Jocadák fiát, a főpapot, valamint az egész népet, hogy munkához lássanak az ő Istenüknek, a seregek Jehovájának házában.


verse #15

Ez Dáriusz király 2. évében, a 6. hónap 24. napján volt.

Chapters:


Books