Zofóniás próféta könyve

chapter 1


Chapters:

1 2 3


A karmesternek: húros hangszerre.
A bálványimádók feddése


verse #1

Ez az Úr szava, amelyet Zofóniásnak, Kúsi fiának mondott, aki Gedaljá fia, aki Amarjá fia, aki Hizkijjá fia volt, Jósiásnak, Ámón fiának, Júda királyának az idejében.


verse #2

Elveszítek, mindent elveszítek
e föld színéről – ezt mondja az Úr.


verse #3

Elveszítek embert és állatot.
Elveszítem az ég madarait, a tenger halait
és a botránkoztatás eszközeit
a gonoszokkal együtt.
Az embert is kiirtom a föld színéről
– ezt mondja az Úr.


verse #4

Kinyújtom kezemet Júda ellen
és Jeruzsálem minden lakója ellen,
és kiirtom e helyről a Baal maradékát,
a bálványpapok nevét a papokkal együtt,


verse #5

azokat, akik az ég serege előtt
hajlonganak a háztetőkön,
és azokat is, akik leborulnak,
s az Úrra esküsznek,
de esküsznek a Molokjukra is.


verse #6

Kiirtom azokat is,
akik elfordultak az Úr követésétől,
és nem keresik az Urat,
és nem tudakozódnak felőle.


verse #7

Hallgass az Úr, az én Istenem arca előtt,
mert közel van az Úr napja,
amikor áldozatot készíttet az Úr,
és megszenteli meghívottait.


verse #8

Az Úr áldozatának napján
megbüntetem a fejedelmeket és a királyok fiait
és mindazokat, akik idegen öltözetbe öltöznek.


verse #9

Azon a napon megbüntetem mindazokat,
akik átugrálnak a küszöbön,
s akik erőszakkal és csalárdsággal
töltik meg uruk palotáját.


verse #10

Azon a napon – ezt mondja az Úr
kiáltás hangzik a Hal-kapu felől,
jajgatás az Újvárosból
és nagy pusztulás robaja a halmok felől.


verse #11

Jajgassatok, ti, akik a völgyben laktok,
mert elpusztul az egész kereskedő nép,
kiirtják mindazokat, aki ezüstöt mérnek!


verse #12

Abban az időben lámpással
kutatom át Jeruzsálemet,
és megbüntetem azokat,
akik olyanok, mint a bor sepreje,
s akik azt mondják szívükben:
Nem cselekszik az Úr sem jót, sem rosszat.


verse #13

Gazdagságuk prédává lesz,
házaik pedig pusztává.
Ha házakat építenek is, nem laknak bennük,
s ha szőlőt ültetnek is, nem isszák annak borát.


verse #14

Közel van az Úr nagy napja,
közel van, és igen hamar itt lesz.
Keserves hang szól az Úr napján,
kiáltozik akkor a hős is.


verse #15

Harag napja az a nap,
szorongattatás és nyomorúság napja,
pusztítás és pusztulás napja,
sötétség és homály napja,
felhő és ború napja.


verse #16

Kürt és riadó napja
a megerősített városok ellen
és a büszke tornyok ellen!


verse #17

Ínséget hozott az emberekre,
és úgy járnak, mint a vakok,
mert vétkeztek az Úr ellen.
Kiömlik a vérük, mint a por,
és belső részük olyan lesz, mint a szemét.


verse #18

Sem ezüstjük, sem aranyuk
nem szabadíthatja meg őket
az Úr haragjának napján,
amikor az ő féltő szeretetének tüze
megemészti az egész földet.
Mert végez, bizony hamarjában végez
a föld minden lakójával.

Chapters:


Books