Euangelium ſʒent Ianos iraſa ſʒerint

chapter 1


Chapters:


verse #1

KEzdetben vala az be ſʒid / ęs az beſʒid az iſtennēl vala / ęs iſten val la az beſʒid.


verse #2

Ez kezdet ben az iſtennēl vala.


verse #3

Mindenek uͤ āltala luͤttenek / ęs az mi luͤtt ſemmi uͤ nāla nēlkuͤl nem luͤtt.


verse #4

Vͤ benne ilet vala / ęs az ilet vilāgoſſāg vala az embereknek /


verse #5

ęs az vilāgoſſāg az ſoͤtitſigben vilāgoſſāgot ād / ęs az ſoͤtitſig uͤtet meg nem foglalā.


verse #6

Vala egǵ ember / ki iſteni tuͤl boczāttatott vala koͤuetuͤl / kinek Ianos vala neue.


verse #7

Ez el ioͤue tanubizonſāg tenni / hoǵ bizonſāgot tenne az vilāgoſſāgrul / hoǵ min denek huͤtre tērninek uͤ āltala.


verse #8

Az / nem az vilāgoſſāg vala / hanem azirt boczāttatott vala / hoǵ tanubizonſāgot tenne az vilāgoſ ſāgrul.


verse #9

Az vala az igaz vilāgoſſāg / ki meg vilāgoſiyt minden embert / ki ez vilāgra iuͤ.


verse #10

Ez vilāgon̄ vala / ęs ez vilāg uͤ āltala luͤn / ęs ez vilāg uͤtet nem eſmērę.


verse #11

Az uͤ tulaydonāba ioͤue / ęs az uͤ tulaydon nipi uͤtet be nem fogadāk.


verse #12

Dē valameńin̄be fogadāk uͤtet / ezt tiuę azokual / hoǵ az iſtennek fiai lehetninek / kik az uͤ neuibe huͤtre tērte nek volna.


verse #13

Kik nem virekboͤl / ſem teſtnek akarattʼābol / ſem firfiunak akarattʼābol / hanem az iſtentuͤl ſʒuͤlettetinek.


verse #14

Ęs az beſʒid teſtę luͤn / ęs haylikot ſʒerze magānak muͤ bennuͤnk / ęs nizoͤk az uͤ duͤczoͤſig ben valo voltāt / mint eǵgetlen egǵ ſʒuͤloͤttnek attʼātul valo duͤczoͤſig ben valo voltāt / ki tellʼes iſteni kedwuel ęs igaſſāgual.


verse #15

Ianos tanubizonſāgot tiſʒen uͤ rula / ęs kiālt ezt monduān̄. Az vala az ki ruͤl en ezt mondom vala / ki en vtānnam iuͤuin̄ / en eloͤttem iāro kez de lenni / mert en eloͤttem valo vala.


verse #16

Ęs mind muͤ az uͤ tellʼes voltābol vuͤttuͤnk / ęs iſteni kedwuet / iſteni kedwuirt.


verse #17

Mert az o toͤruiń Mōiſeſnek āltala adattatęk / az iſteni kedw / ęs az igaſſāg az Ieſus Chriſtus āltal tāmada.


verse #18

Iſtent ſoha ſenki nem lātta. Az eǵgetlen egǵ fiu / ki az atʼānak kebeliben vaǵon / uͤ hirdette ki /


verse #19

Ęs ez az Ianoſnak tanubizonſāga / mellʼet tuͤn / mikoron̄ az Sidok Ieruſalemboͤl / papokot ęs Leuitākot boczāttanak vala uͤ hozzā / hoǵ illʼen Kērdiſt tenninek uͤ tuͤle. Ki vaǵ te?


verse #20

Ęs igaz vallāſt tuͤn / ęs tagadaſt nem tuͤn. Ęs igazān̄ meg vallā / hoǵ nem volna uͤ az Chriſtus.


verse #21

Ęs meg kērdęk uͤtet. Tehāg mi? Illʼes vaǵi te? Ęs monda / nem vaǵok Amaz profeta vaǵi te? Ęs felele / nem.


verse #22

Mondānak annakokairt uͤne ki. Ki vaǵ? Hoǵ feleletet teǵuͤnk azoknak az kik muͤnkoͤt el boczātta nak? Mit mondaſʒ te magadrul?


verse #23

Monda. En kiāltonak ſʒaua vaǵok az puſʒtāban / egengheſſitek az vr iſtennek vtāt / mikint Eſaias profeta meg mondotta.


verse #24

Ęs az kik uͤ hozzā boczāttattanak vala / az fariſeoſok koͤzzoͤl valok valānak.


verse #25

Ęs meg kērdęk uͤtet / ęs mondānak uͤ neki. Tehāg miyrt kereſʒtelſʒ / ha te nem vag az Chriſtus / ſem Il lʼes / ſem profeta?


verse #26

Felele Ianos / ęs monda. Ęn vizuel kereſʒtelek / dē tuͤ koͤzoͤttetek āll az / az kit tuͤ nem tuttok.


verse #27

Vͤ az ki mikor en vtānnam iuͤne / en eloͤttem iāro kezde lenni / kinek en milto nem vaǵok hoǵ ſaruiānak ſʒiyāt meg ogǵam.


verse #28

Ezek Betabaraban luͤnek Iordan eluę / holott az Ianos kereſʒtel vala.


verse #29

Az vtānna valo napon̄ lātta az Ianos az Ieſuſt hoǵ uͤ hozzā iuͤ. Ęs mond. Imę az iſtennek bārāńa / ki el viſʒi ez vilāgnak buͤnit /


verse #30

ez az kiruͤl ezt mondom vala. En vtānnam iuͤ egǵ firfiu / ki en eloͤttem iāro kezde lenni / mert en eloͤttem valo vala /


verse #31

ęs en nem tudom vala uͤtet / dē en annakokairt iuͤttem vizuel kereſʒteluin̄ / hog az Iſraelnek fiāinak ki ielenteſſik.


verse #32

Ęs tanubizonſāgot tuͤn Ianos ezt monduān̄. Lātām az ſʒent lelket galamb kipiben az menńorſʒāgbol leſʒāllani / ęs uͤ rayta marada /


verse #33

es en nem eſmērtem volt uͤtet. Dē az ki enghemet elboczāta / hoǵ viz uel kereſʒtelnik / az mondā ennekem / valakire lātāndod az ſʒent lelket le ſʒāllani / ęs uͤ rayta maradni / az az / ki ſʒent lilekuel kereſʒtel.


verse #34

Ęs en lātām / ęs tanubizonſāgot tuͤk rula / hoǵ az legen az iſtennek fia.


verse #35

Az vtānna valo napon̄ eſmęglen̄ āll vala Ianos / ęs az uͤ taniytuāńinak koͤzzoͤle kettoͤ.


verse #36

Ęs mikoron̄ lātta volna az Ieſuſt hoǵ menne / monda. Imę az iſtennek bārāńa.


verse #37

Ęs az uͤ kēt taniytuāńa meg hallā az uͤ ſʒauāt / ęs Ieſuſt koͤuetęk /


verse #38

Hātra forduluān̄ kediglen̄ az Ieſus lātā uͤkoͤt hoǵ uͤtet koͤuetnęk. Ęs monda uͤnekiek. Mit kereſtek? Ęs azok mondānak uͤneki. Rabbi / mellʼ meg maǵa rāzua ezt tiſʒi. Meſter / holott lakozol?


verse #39

Mond uͤnekiek. Ioͤuetek el / ęs lāſſātok meg. El meninek / ęs meg lātāk holott lakoznęk. Ęs az napon̄ uͤ nāla maradānak. Vala kediglen̄ koͤzel tiz ora.


verse #40

Az kēt taniytuānnak koͤzzoͤle / kik az Ieſuſt az Ianoſtul hallottāk vala / ęs uͤ tet koͤuettik vala / eǵgik vala Andras / Simon Peternek attʼafia.


verse #41

Ez ęloͤſſʒoͤr meg talālā az uͤ attʼafiāt Simont / ęs monda uͤneki. Meg talālok az Meſſiaſt / mellʼ maǵarazua ezt tiſʒi / meg kenetett /


verse #42

ęs az Ieſuſhoz uiuę uͤtet. Ęs az Ieſus uͤ reā nizuin̄ monda. Te vaǵ az Si mon az Ionanak fia / te Cefaſnak hiuattatol ioͤuendoͤre / mellʼ maǵarazua ezt tiſʒi / kuͤ.


verse #43

Az vtān valo napon̄ akara az Ieſus ki men ni Galileāba. Ęs meg talālā az Filepet / ęs monda uͤneki. Koͤueſſ enghemet.


verse #44

Vala kediglen̄ Filep Betſaidabol / Andraſnak / ęs Peter nek vāroſabol valo.


verse #45

Talāllʼa Filep az Nathanaelt / ęs mond uͤneki. Meg talālok az Nazarethbeli Ieſuſt / az Ioſefnek fiāt / kiruͤl irt Mōyſes az toͤruińben / ęs az profetak.


verse #46

Ęs monda uͤneki Natha nāel. Nazarethboͤl leheti valami io? Monda uͤneki Filep. Ioͤuel ęs lāſd meg.


verse #47

Lātā az Ieſus az Nathanāelt / hoǵ uͤ hozzā menne / es mond uͤ rula. Imę bizoń Iſrāelnek fia / kiben ālnakſāg ninczen


verse #48

Monda uͤneki Nathanael Honnan eſmerſʒ enghemet? Felele az Ie ſus / ęs monda uͤneki. Minek eloͤtte Filep el hiyna tighedet / mikoron̄ az fighe fa fa alatt volnāl / lātlak vala tighedet.


verse #49

Felele Nathanael ęs monda uͤneki. Rabbi / te vaǵ az iſtennek fia / te vaǵ az Iſra elnek kirālʼa.


verse #50

Felele az Ieſus / ęs monda uͤneki. Hoǵ miuel azt mon dām teneked / lātlak vala tighedet az fighe fa alatt hiſſʒ en bennem ezeknēl naǵubbakot fogſʒ lātni.


verse #51

Ęs mond uͤneki. Bizoń bizoń mon dom tuͤnektek / ennek vtānna az menń orſʒāgot ńitua fogiātok lātni / ęs az iſtennek anǵalit fel menni / ęs le ſʒāllani az embernek fiāra.

Chapters:


Books