Az ſʒent Pāl apoſtolnak leuele / mellʼet az Galatiabelieknek irt

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5 6


verse #1

EN Pāl ki nem emberektuͤl / ſem embereknek ālatla vaǵok apoſtol / hanem az Ieſus Chriſtuſnak / ęs az atʼa iſtennek āltala / ki fel tāmaſʒtā azt halottaibol /


verse #2

ęs mind az atʼafiak / kik en velem vadnak / iriuk ez leuelet az Galatiaban valo egghāzbeli nipeknek.


verse #3

Kiuānunk tuͤnektek az iſtentuͤl / az muͤ atʼānktuͤl / ęs az muͤ vrunk Ieſus Chriſtuſtul iſteni keduet / ęs bikeſighet /


verse #4

ki uͤ magāt adā az muͤ buͤneinkirt / hoǵ ki venne muͤnkoͤt ez ielen valo gonoſʒ vilāgbol / az iſtennek az muͤ atʼānknak akarattʼa ſʒerint /


verse #5

kinek dicziret adaſſîk mind oͤroͤkkoͤn̄ oͤroͤkkę. Amen


verse #6

Czudālok rayta hoǵ az Chriſtuſtul / ki el hiua tuͤtoͤkoͤt az uͤ hozzātok valo keduinek āltala / illʼen hamar mās euangeliumra vitettek /


verse #7

mellʼ nem egēb hanem vadnak nikik / kik meg hāborijtanak tuͤtoͤkoͤt / ęs akariāk el fordijta ni az Chriſtus euangeliumāt.


verse #8

De męg ha en magam predikāllanik ęs / auaǵ az anǵal predikāllana az menń orſʒāgbol tuͤnektek euangeli umot / ennek kuͤluͤle az mellʼet predikāllottunk tuͤnektek / atkozott do log legen.


verse #9

Mikippen̄ ennek eloͤtte ęs meg mondām / moſtan̄ ęs eſmęglen̄ meg mondom. Ha valaki predikāllānd tuͤnektek euangeliu mot ennek kuͤluͤle az mellʼet vuͤtoͤk / ātkozott dolog legen.


verse #10

Mert moſtan̄ emberi dolgokra inteki / auͤaǵ iſteni dolgokra? auaǵ embereknek uͤgekezemi magamot kelletnem? Mert ha ez ideiglen̄ embereknek kellettem volna magamot az Chriſtus ſʒolgāia nem volnik.


verse #11

Meg ielentem kediglen̄ tuͤnektek atʼāmfiai az euangeliumot / az mellʼet en predikallottam / hoǵ nem ember āltal vaǵon.


verse #12

Mert en nem ember tuͤl vuͤttem azt / ſem embertuͤl nem tanultam / hanem az Ieſus Chriſtuſnak meg ieleniſinek āltala.


verse #13

Mert hallottātok mikippen̄ fogottam legen en / az Sido toͤruinben righenten̄ / hoǵ felette ighen hāborgatom vala az iſtennek egǵhāzbeli nipit / ęs puſʒtijtom vala azt /


verse #14

ęs ǵarapodom vala az. Sido toͤruinben ſokaknak felette / kik az en nemzetemben en velem egǵ koruk valānak / mikoron̄ felette ighen attam volna magamot az en eleimtuͤl ſʒerzett dolgokra.


verse #15

De minek vtānna ionak lāttatęk ez az iſtennek / ki magānak ki valaſʒtott vala enghemet / męg az en ańāmnak mihiben / ęs el hiua az uͤ kedwinek āltala / ez vigre


verse #16

hoǵ ki ielentenę az uͤ fiāt en āltalam / hoǵ predikāl lanām uͤtet az pogānoknak koͤzoͤtte / meg nem lāttatām mind iāraſt az euangeliumot az teſtuel / ęs az viruel /


verse #17

ſem meg nem tērîk Ieru ſalembe az en eloͤttem valo apoſtolokhoz / hanem el menîk Arabi aba / ęs vyonnan tērik meg Damaſkuſba.


verse #18

Annak vtānna hārom eſʒtendoͤnek vtānna Ieruſalembe meg tērik / hoǵ meg lātnām Petert ęs uͤ nāla tizen̄ oͤt napon̄ lakozām.


verse #19

Az apoſtolok koͤzzoͤl kediglen̄ egebet ſenkit nem lāttam / hanem Iakabot / az vr iſtennek attʼafi āt.


verse #20

Im az iſten eloͤtt / hoǵ hamiſſat nem mondok ezekben az mellʼeket irok.


verse #21

Annak vtānna Sirianak ęs Cilicianak tartomāńāba me nîk.


verse #22

Eſmēretlen valik kediglen̄ ſʒemilʼem ſʒerint az Sido orſʒāgban valo egǵhāzbeli nipek koͤzoͤtt / kik az Chriſtus huͤtiben valānak.


verse #23

Hanem czak ez hir vala uͤ nālok. Az ki egǵſʒer hāborgat vala muͤnkoͤt am moſtan̄ az huͤtoͤt predikāllʼa / mellʼnek righenten̄ romlāſāra vala


verse #24

ęs dicziretet tiſʒnek vala az iſtennek en bennem.

Chapters:


Books