Az ſʒent Pāl apoſtolnak leuele / mellʼet az Efeſuſbelieknek irt

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5 6


verse #1

EN Pāl ki az iſtennnek akarattʼānak āltala az Ieſus Chriſtuſnak apoſtola vaǵok / irom ez leuelet az Efeſuſban valo ſʒenteknek / ęs kik hiuek az Chriſtus Ieſuſban.


verse #2

Kiuānok tuͤnektek az iſtentuͤl az muͤ atʼānktul / ęs az vr Ieſus Chriſtuſtul iſteni keduet ęs bikeſighet.


verse #3

Āldott az iſten az muͤ vrunknak az Ieſus Chriſtuſnak attʼa / ki meg ālda muͤnkoͤt az Chriſtuſban minden lelki āldāſual az menńekben.


verse #4

Mikippen̄ el vālaſʒta muͤnkoͤt uͤ benne / annak eloͤtte / minek eloͤtte ez vilāgnak fundamentomi fel vettetninek / hoǵ ſʒentek lennink uͤ eloͤtte az ſʒeretetnek āltala /


verse #5

ęs ollʼak / kikben ſenki ſemmit meg ne fedheſſen / ki eloͤl el vālaſʒta muͤnkoͤt / hoǵ fiaiuā fogadna az Ieſus Chriſtuſnak āltala uͤ magāban az uͤ akarttʼānak io kedue ſʒerint /


verse #6

hoǵ az muͤ hozzānk valo keduinek felſighes volta diczirteſſîk / mellʼuel ſʒerelmeteſekkę tuͤn muͤnkoͤt az uͤ ſʒerelmes fiānak āltala.


verse #7

Ki āltal vaǵon az muͤ vāltſāgunk / ęs az uͤ virinek āltala buͤneinknek boczānattʼa az uͤ muͤ hozzānk valo ked uinek kazdagſāga ſʒerint /


verse #8

mellʼboͤl buͤſiguel riſʒt tuͤn muͤnekuͤnk minden tudomāńban / ęs boͤlczeſigben /


verse #9

meg ielentuin̄ muͤnekuͤnk az uͤ akarattʼānak titok voltāt az uͤ io kedue ſʒerint / mellʼet el vighezett va la uͤ magāban /


verse #10

miglen̄ be tellʼeſedninek az uͤdoͤk / az mellʼeket erre ſʒer zett vala / hoǵ ſumma ſʒerint mindeneket meg ippijtene az Chriſtuſnak āltala / mind kik az menńekben vadnak / 's mind kik az foͤldoͤn̄ /


verse #11

vǵan azon āltal / ki āltal az iſtenuel oͤroͤkſigben riſʒeſſę titetînk / ęs eloͤl el vālaſʒtatānk az iſtennek el vighezett akarattʼa ſʒerint kinek ereiboͤl mindenek liſʒnek az uͤ akarttʼānak decretoma ſʒerint /


verse #12

hoǵ muͤ az uͤ felſighes voltānak tiſʒteſſighire leǵuͤnk. Kik egebeknek eloͤtte reminſighuͤnket az Chriſtuſban vetoͤk /


verse #13

kiben muͤ ęs reminſighuͤnkoͤt vettʼuͤk / az igaſſāgnak beſʒidit meg haluān̄ / az euangeliumot kiben tuͤnektek uͤduoͤſſigtek vaǵon / mellʼben meg ęs ieǵzinek tuͤtoͤkoͤk az meg ighirt ſʒent lilekuel /


verse #14

minek vtānna az huͤtre fordulātok / mellʼ ſʒent lilek / az muͤ oͤroͤkſighuͤnknek iele az meg ńert oͤroͤknek vāltſāgā ra / az uͤ felſighes voltānak dicziretire.


verse #15

Annakokāirt en ęs mikoron̄ hallottam volna az tuͤ Chriſtuſban valo huͤtoͤtoͤkoͤt / ęs minden ſʒen tekhez valo ſʒerelmeteket /


verse #16

nem ſʒuͤnoͤm meg hālāt adni tuͤ irettetek / imādſāghimban emlekezetet tiuin̄ tuͤ rulatok / hoǵ az muͤ vrunk Ie ſus Chriſtuſnak iſtene az duͤczoͤſignek attʼa /


verse #17

agǵon tuͤnektek ſʒent lelket kinek āltala az huͤtoͤt naǵubban̄ meg ērtheſſitek / ęs meg meg eſmērheſſi tek / ęs az uͤ eſmēretire iuthaſſatok /


verse #18

ęs hoǵ az tuͤ lelki ſʒemeiteknek vilāgoſſāg adattaſſik / hoǵ tugǵātok mellʼ naǵ legen az reminſig / az mellʼre uͤ hiutt / ęs az uͤ oͤroͤkſighinek / mellʼ kazdag duͤczoͤſighe vaǵon az ſʒentekben /


verse #19

ęs az uͤ muͤ hozzānk valo hatalmaſſāgānak mellʼ ighen naǵ volta legen / kik hiſʒuͤnk uͤ benne / az uͤ eroͤſſ voltānak ereie ſʒerint / mellʼ magāt ki ielenti /


verse #20

mellʼ eroͤt az Chriſtuſban ęs ki ielente akkoron̄ / mikoron̄ fel tāmaſʒtā uͤtet halottaibol / ęs iobb feloͤl uͤl tetę uͤ mellę az menńekben /


verse #21

minden feiedelemſignek / ęs hatalmaſſāg nak / ęs eroͤſſignek / ęs vraſāgnak / ęs minden neunek felette / akarmi neuel neuezteſſik / nem czak ez vilāgon̄ / hanem annak felette az ioͤuendoͤ vilāgon̄ ęs.


verse #22

Ęs mindeneket lābai alā vete uͤneki / ęs uͤtet adā hoǵ feie legen az egǵ hāzbeli nipnek mindeneknek felette /


verse #23

mellʼ uͤneki teſte / ęs annak betellʼeſijtoͤie / ki mindeneket mindenekben be toͤlt.

Chapters:


Books