Az ſʒent Ianos apoſtolnak harmad leuele

chapter 1


verse #1

EN ki az vînek koͤzzoͤl vaǵok / irok az ſʒerelmes Ga iuſnak / kit en ſʒeretek az igaſſāgban.


verse #2

En ſʒerel mes atʼāmfia / mindenek feloͤl ezt kiuānom / hoǵ io āllapatban / ęs io eghiſſigben legenek / mikippen̄ az te lelked io āllapatban îl.


verse #3

Mert ighen oͤruͤl lîk az atʼafiakon̄ / kik hozzānk ioͤuinek / ęs tanubizonſāgot tuͤnek az te igaz voltodrul / mikippen̄ te igaſſāgban iārſʒ.


verse #4

Ezeknēl naǵubb oͤroͤmem ninczen / mint hoǵ hallom az en fiāimot igaſſāgban iārni.


verse #5

Szerelmes atʼāmfia hiwſigheſen̄ tiſʒed valami iot tiſſʒ az atʼafiakual / ęs az ioͤueuińekuel /


verse #6

kik tanubizonſāgot tuͤnek az te ſʒereteted ruͤl az egǵhāzbeli nipnek eloͤtte / kiket ha el kiſirēndeſʒ az iſtenirt miltokippen̄ / iol tîſʒed.


verse #7

Mert az uͤ neueirt mentenek oda / kik ſemmit nem vîſʒnek az pogān nipektuͤl.


verse #8

Annakokāirt muͤnekuͤnk be kell fogad nunk ez illʼeneket / hoǵ az igaſſāgban uͤ velek egetembe teǵuͤnk munkāt


verse #9

Irik az egǵhāzbeli nipnek / de az Diotrefes / ki feiedelemſighet a kar viſelni uͤ koͤzoͤttoͤk / nem fogagǵa ſʒonkot.


verse #10

Ennekokairt ha tuͤ hoz zātok menēndek / meg ielentem az uͤ czelekedetit az mellʼeket tiſʒen / gonoſʒ beſʒidekuel ſʒoluān̄ muͤ reānk / ęs ewel ſem elęgheduin̄ meg / nem czak be nem fogagǵa az atʼafiakot / hanem azokot ęs meg tiltʼa / az kik be akarnāk fogadni / ęs az egǵhāzi nîp koͤzzoͤl ki veti uͤkoͤt.


verse #11

Szerelmes atʼamfia ne koͤueſd az mi gonoſʒ / hanem az mi io. Az ki iol czelekedik az iſtentuͤl vaǵon / az ki kediglen̄ gonoſʒul czelekedik / nem lāttʼa az iſtent.


verse #12

Az Demeterruͤl mindenek tanubizonſāgot tuͤnek / az igaſſag ęs tanubizonſāgot tuͤn / de muͤ ęs tanubizonſā got tîſʒuͤnk / ęs tugǵātok hoǵ az muͤ tanubizonſāgunk igaz.


verse #13

Sok dolgom vala kit kell vala meg irnom / de nem akarok tintānak ęs iro ſʒerſʒāmnak āltala irnom teneked.


verse #14

Reminlem kediglen̄ / hoǵ en hamar valo uͤdoͤben meg foglak tighedet lātni / ęs ielen lituͤnkben ſʒembe ſʒollʼunk.


verse #15

Bikeſighed legen teneked. Koͤſʒoͤnnek teneked az te baratid. Koͤſʒoͤnń az muͤ barātinknak neuek ſʒerint.

Chapters:


Books