Az ſʒent Pāl apoſtolnak leuele / mellʼet az sidoknak irt

chapter 1


Chapters:


verse #1

SOk riſʒ ſʒerint / ęs ſok modon̄ ſʒola righenten̄ az iſten az muͤ eleinknek az profetāknak āltala /


verse #2

ez vtolſo uͤdoͤkben ſʒola muͤnekuͤnk fiānak āltala / kit mindeneken̄ oͤroͤkoͤſſę tuͤn / ki āltal az oͤroͤk vilāgokot ęs teremtę.


verse #3

Ki az uͤ duͤczoͤſîghinek fineſſighe liuin̄ / ęs āllapattʼānak igaz ābrāzattʼa / ęs mindeneket igazgatuān̄ az uͤ hatal maſſāgānak beſʒidiuel / uͤ maga āltal az muͤ buͤneinknek tiſʒtulāſāt meg ſʒerezuin̄ az magaſſāgokban az felſighen̄ iobb feloͤl uͤle /


verse #4

az anǵaloknāl anńiual luͤn fellʼebb valo / meńiuel azoknāl naǵual ieleſb neuet vuͤn oͤroͤkſighuͤl.


verse #5

Mert az anǵaloknak koͤzzoͤle kinek mondotta valaha az iſten ezt. En fiam vaǵ te / en ma nemzîlek tighedet? Ęs eſmęglen̄. En liſʒek uͤneki attʼa / ęs az liſʒen ennekem fiam.


verse #6

Eſmęg len̄ kediglen̄ mikoron̄ az uͤ elſoͤ ſʒuͤloͤttît ez vilāgra be hozza / ezt mon ǵa. Ęs imāgǵāk uͤtet mind az iſtennek anǵali.


verse #7

Az anǵaloknak ęs bi zoń ezt monǵa. Ki teremti az uͤ anǵalit lelki āllatokkā / ęs az uͤ ſʒolgāit tuͤz langgā.


verse #8

Az fiunak kediglen̄. Az te ſʒeked iſten oͤroͤkkuͤl oͤroͤkkę egeneſſignek veſſʒeie / az veſſʒoͤ az te orſʒāgodę.


verse #9

Szeretîd az igaſſāgot / ęs ǵuͤloͤlîd az hamiſſāgot / annakokāirt meg kenete tighedet az iſten / az te iſtened oͤruendiſnek olaiāual / azoknak felette kik uel te riſʒes vag.


verse #10

Ęs te vr iſten elein̄ az foͤldnek fundamentomot ve tîl / ęs az eghek az te kezeidnek munkai /


verse #11

azok el veſʒnek ioͤuendoͤre te kediglen̄ meg maradſʒ / ęs mind meg oulnak / mint egg oͤltoͤzoͤ /


verse #12

ęs oͤſʒue haytod uͤkoͤt mint egg buͤ ruhāt / ęs vāltozāſt viſʒnek / te kediglen̄ vǵan azon āllapatban vaǵ / ęs az te eſʒtendeid foǵatkozāſt nem viſʒnek.


verse #13

Az anǵalok koͤzzoͤl kediglen̄ / mellʼiknek mondotta valaha ezt. Vͤllʼ iobb feloͤl en raytam / miglen̄ az te ellenſighidet azt te lābaid alā ſāmolʼul vetem.


verse #14

Azok nem mind ſʒolgālatra valo lelki ālla tok / kik ſʒolgālatra ki boczāttatnak / azokirt kik uͤduoͤſſignek oͤroͤkoͤſi liſʒnek.

Chapters:


Books