Az ſʒent Peter apoſtolnak elſoͤ leuele

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5


verse #1

EN Peter Ieſus Chriſtuſnak apoſtola / irom ez leue let azoknak / kik ioͤueuińek / ęs ſʒakadozua lakoznak Pontuſban / Galaciaban / Lappadociaban / Aſiaban / ęs Bitiniaban / kik erre vālaſʒtatānak /


verse #2

az atʼa iſtennek eleituͤl fogua valo el vigheziſe ſʒerint / hoǵ huͤtre haiollʼanak az ſʒent lileknek meg ſʒenteliſînek āltala / ęs az Ie ſus Chriſtuſnak vîrînek hullāſanak āltala. Az iſteni kedw / ęs bikeſig tuͤ bennetek neuekeǵgîk.


verse #3

Diczirteſſîk az iſten / ęs az muͤ v runk Ieſus Chriſtuſnak attʼa / ki az uͤ buͤſighes irgalmaſſāga ſʒerint vyonnan nemze muͤnkoͤt / iloͤ reminſigbe / ennek āltala hoǵ fel tāma da halottaibol az Ieſus Chriſtus


verse #4

halhatatlan / ęs meg ferteſʒtet hetetlen / ęs meg hiruadhatatlan oͤroͤkſîgre / mellʼet tuͤnektek tartanak az menńekben /


verse #5

kik az iſtennek ereîboͤl oͤriſʒtettek meg / huͤtnek āltala / uͤduoͤſſigtekre / mellʼ ez vigre ſʒereztetęk / hoǵ ki ielenńîk / az vtolſo uͤdoͤben /


verse #6

mellʼben oͤruendetek moſtan̄ egǵ keues ideiglen̄ ſańaruſāgual illettetuin̄ / kuͤloͤmb kuͤloͤmb bizonſāg vitelekben / ha ſʒuͤkſig /


verse #7

hoǵ az tuͤ huͤtoͤtoͤkruͤl valo bizonſāg vîtel / mellʼ naǵual drāgābb az arannāl mellʼ el vēſʒ / de maga az tuͤznek āltala lāttatik meg ha io / talāltaſ ſik dîcziretre / ęs duͤczoͤſigre / ęs tiſʒteſſigre / akkoron̄ mikoron̄ meg fog ielenni az Ieſus Chriſtus /


verse #8

kit mikoron̄ ne lāſſatok / ſʒerettek / kiben moſtan̄ / mikoron̄ nem lāttātok ligen / mind az āltal ęs uͤ benne hiuin̄ / meg mondhatatlan / ęs dicziretre milto oͤroͤmuel oͤruͤltoͤk /


verse #9

kik az tuͤ huͤtoͤtoͤknek vighînek iutalmāt vîſʒitek / az tuͤ lelkeiteknek uͤduoͤſ ſîghît /


verse #10

mellʼ uͤduoͤſſigruͤl kērdeſʒkedinek ęs naǵon̄ tudakozānak az pro fetāk / kik az tuͤ reātok ioͤuendoͤ iſtennek keduîruͤl profetālānak /


verse #11

naǵon̄ tudakozuān̄ ezen̄ / kire volna az iel / auag minemuͤ uͤdoͤnek rîſʒîre tenne ielentiſt az Chriſtuſnak lelke / mellʼ uͤ bennek vala / mellʼ minek eloͤtte meg toͤrtintenek volna / vallāſt tiſʒen vala rula / hoǵ az Chriſtuſra ſańaruſāgok iuͤnek / ęs hoǵ az ſańaruſāgok naǵ duͤczoͤſigheket ńerni nek /


verse #12

kiknek ez ęs meg vala ielentetuin̄ / hoǵ nem uͤ magoknak / hanem muͤnekuͤnk ſʒolgaltatnānak / ki ezeket mellʼek moſt tuͤnektek meg vadnak uͤzentetuin̄ azoknak āltala / kik tuͤnektek predikāllottāk az euangeliumot / mellʼ az ſʒent lileknek āltala boczāttatęk le az menń or ſʒāgbol / mellʼeket az anǵalok ęs kiuānatoſſāgual nizik.


verse #13

Annakokairt az tuͤ ērtelmeteknek derekait fel oͤuecćzuin̄ / iozanok legetek / ęs veſſîtek reminſigteket az iſtennek kedwîben / mellet tuͤ hozzātok viſʒnek mikoron̄ meg ielenik tuͤnektek az Ieſus Chriſtus /


verse #14

mint enghedelmes fiak / hoǵ ne agǵātok magatokot az tuͤ elębbi gonoſʒ kiuānſāghitokra / mellʼekben tuͤtoͤkoͤt viſelnek vala / akkoron̄ mikoron̄ az Chriſtuſt męg nem tudnātok /


verse #15

hanem mikippen̄ az ki tuͤtoͤkoͤt el hiua / ſʒent / azonkippen̄ tuͤ ęs minden emberek koͤzoͤtt valo ilettekben ſʒentekkę le getek /


verse #16

annakokāirt hoǵ meg vaǵon iruān̄. Szentek legetek / mert en ſʒent vaǵok.


verse #17

Ęs ha az atʼa iſtennek imādſāgot tiſʒtek / ki mindennek az uͤ czelekedeti ſʒerint / ęs ſʒemilʼeknek tekintete nēlkuͤl tiſʒen itiletet / meg lāſſātok hoǵ iſteni filelemben îluîn̄ / vighezzitek el ez vilāg ban valo lakāſtoknak ideit.


verse #18

Tuduān̄ hoǵ tuͤtoͤkoͤt nem el veſʒendoͤ mar hākual vāltānak meg / az tuͤ hijāba valo iletetekboͤl / mint ezuͤſtuel auaǵ arańual / mellʼ îletet az tuͤ eleiteknek ſʒerziſiboͤl vuͤttetek vala /


verse #19

ha nem mint az ārtatlan / ęs tiſʒta bārānnak az Chriſtuſnak drāga vîrî uel /


verse #20

ki bizoń eloͤl el vālaſʒtatott vala / minek eloͤtte ez vilāg teremte tett valna / de meg ielentetett vala az vtolſo uͤdoͤkben tuͤ irettetek /


verse #21

kik uͤ āltala hiſʒtek az iſtenben / ki azt fel tāmaſʒtā halottaibol / ęs duͤczoͤſighet ada uͤneki / hoǵ tuͤnektek huͤtoͤtoͤk ęs reminſigtek lenne az iſtenben /


verse #22

kik az tuͤ lelkeiteket meg tiſʒtijtātok az igaſſāgra haioluān̄ az ſʒent lileknek āltala / az atʼafiui ſʒeretetuel / mellʼ minden tetteteſſig tuͤl tāuul vaǵon / tiſʒta ſʒuͤboͤl ighen ſʒereſſîtek egǵ māſt /


verse #23

kik vyonnan ſʒuͤlettetitek / nem halando magbol / hanem halhatatlanbol / az iloͤ iſtennek beſʒidinek āltala / ęs mellʼ oͤroͤkkę meg marad.


verse #24

Annakokairt hoǵ minden teſt fuͤ legen / ęs az embernek minden duͤczoͤſighe ollʼan mint az fuͤnek virāga. Meg aſʒa az fuͤ / ęs az virāga le hulla /


verse #25

de az vr iſtennek ighije oͤroͤkkę meg marad. Ez kediglen̄ az ighe / mellʼ az euangeliumnak āltala tuͤ hozzātok vitetęk.

Chapters:


Books