Az ſʒent Pāl apoſtolnak elſoͤ leuele / mellʼet az Timotheuſnak irt

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5 6


verse #1

EN Pāl / Ieſus Chriſtus apoſtola / az muͤ uͤduoͤzijtoͤ iſtenuͤnknek / ęs az muͤ vrunk Ieſus Chriſtuſnak erre vālaſʒtāſānak āltala / ki muͤ reminſighuͤnk.


verse #2

Irom ez leuelet az Timotheuſnak / ki az huͤtben ennekem igaz fiam. Kiuānom teneked az iſtentuͤl / az muͤ a tʼānktul / ęs az vr Ieſus Chriſtuſtul / az muͤ vrunktul / az iſtennek keduît / irgalmaſſāgāt / ęs bikeſighît.


verse #3

Mikippen̄ kîrilek tighedet / hoǵ Efeſuſban maradnāl / mikoron̄ Macedoniāba mennik / ak kippen̄ tiǵ / hoǵ meg hirdeſſed nikiknek / hoǵ ollʼ tudomānt ne koͤueſſe nek / mellʼ az huͤt ellen vaǵon /


verse #4

ęs ne uͤgekezzenek hamiſſ beſʒidekre ęs nemzetſighekruͤl valo āgazatoknak tanulāſira / mellʼeknek ſoha vighek ninczen / ęs vetekediſeket ſʒereznek inkābb hoǵ nem iſteni ippuͤliſt / mellʼ az huͤt āltal vaǵon.


verse #5

Az paranczolatnak vighe kediglen̄ az ſʒeretet / mellʼ az tiſʒta ſʒuͤboͤl tāmad / ęs io lelki eſmēretboͤl / ęs nem tettetes huͤtboͤl.


verse #6

Mellʼ ioſʒāgokrul hoǵ miuel el tiuelʼettenek ni kik / hijāba valo beſʒidre haylottanak /


verse #7

kik az toͤruinben doctorok akar nak lenni / maga nem ērtik az mellʼeket ſʒolnak / ſem az minemuͤ dolgokrul bizońoſkippen̄ beſʒillenek.


verse #8

Tugǵuk kediglen̄ hoǵ io legen az toͤruiń / ha ki toͤruiń ſʒerint îl vele /


verse #9

ęs az ki azt tugǵa / hoǵ az toͤruint nem ſʒerzettîk az igaznak / hanem az hamiſſaknak / ęs az enghedet leneknek / azoknak / kikben ſemmi iſteni tiſʒtelet ninczen / ęs az buͤnoͤ ſoͤknek / ęs kikben ſemmi ſʒent îlet ninczen / ęs az fertelmeſeknek / ęs kik attʼokot ęs anńokot oͤlik meg / ęs az ǵalkoſoknak /


verse #10

ęs parāznālkodoknak / ęs kik firfiak liuin̄ firfiakual ſʒerkeznek / ęs azoknak kik em bereket oroznak / hazugoknak / hamiſſ huͤtuͤeknek / ęs ha valami egēb vaǵon az mi az igaz tudomānnak ellent tart /


verse #11

az bodog iſtennek duͤczoͤ euangeliuma ſʒerint / mellʼet en reām bizānak /


verse #12

ęs hālāt adok an nak / az ki enghemet hatalmaſſā tuͤn az Chriſtus Ieſuſnak az muͤ vrunknak. Mert hiwnek itile enghemet / ez ſʒolgālatra vetuin̄ /


verse #13

ki eloͤſſʒoͤr iſten ſʒidalmazo valik / ęs kereſʒtʼeneknek hāborgatoia / ęs vak meroͤ kippen̄ valo gonoſʒ / de irgalmaſſāgot ńerîk / hoǵ tudatlan tuͤttem legen huͤtetlenſignek āltala.


verse #14

Felette ighen naǵ buͤſighît mutatā kediglen̄ az muͤ vrunk Ieſus Chriſtuſnak kedue / az huͤtuel ęs az ſʒeretetuel / mellʼ az Chriſtus Ieſus āltal vaǵon.


verse #15

Bizoń az beſʒîd / ęs milto mellʼet mindenkippen̄ meg foglallʼunk / hoǵ az Chriſtus Ieſus ez vilāgra iuͤtt / hoǵ az buͤnoͤſoͤkoͤt uͤduoͤzijtenę / kik koͤzzoͤl elſoͤ en vaǵok.


verse #16

De annakokāirt ńerîk irgalmaſſāgot / hoǵ en ben nem eloͤſſʒoͤr meg mutatnā az Ieſus Chriſtus minden kegelmeſſighît / hoǵ ńiluān̄ valo pilda legek azoknak az oͤroͤk iletre / kik ioͤuendoͤ re hinninek uͤ benne.


verse #17

Az oͤroͤk orſʒāgoknak kirālʼānak kediglen̄ ki halhatatlan / lāthatatlan / az iſtennek / ki uͤ maga boͤlcz / tiſʒteſſig / ęs duͤczoͤſig adaſſik mind oͤroͤkkoͤn̄ oͤroͤkkę. Amen.


verse #18

Ez paranczolatot bizom te reād fiam Timotheus az ioͤuendoͤ mondāſok ſʒerint / mellʼek ennek eloͤtte te rulad luͤnek / hoǵ ezekben io viteſſiguel vitēzkeǵ gēl /


verse #19

ęs huͤtoͤd legen / ęs io lelki eſmēreted / mellʼet nikik hātra vetuin̄ az huͤt melloͤl veſʒedelembe eſinek /


verse #20

kiknek ſʒāmi koͤzzoͤl vaǵon Hy meneus / ęs Alexander / kiket az ſātānnak adîk / hoǵ tanullʼanak / hoǵ iſten ellen valo ſʒidalmas beſʒidet ne tegenek.

Chapters:


Books