Isteni ielenisrvͤl valo koͤńvͤ mellʼ ſʒent Ianoſnak luͤn

chapter 1


Chapters:


verse #1

IEſus Chriſtuſnak ieleniſîruͤl valo koͤńuͤ / mellʼ ielenîs luͤn uͤneki az iſtentuͤl / hoǵ meg ielentenę az uͤ ſʒolgainak azokot / mellʼeknek hamar meg kell lenni ęs meg ielentę mikoron̄ az uͤ paranczolattʼāt az Ia noſhoz az uͤ ſʒolgāiāhoz kuͤldoͤtte volna /


verse #2

ki tanubizon ſāgot tuͤn az iſtennek beſʒidîruͤl / ęs az Ieſus Chriſtuſnak tanubizon ſāgārul / ęs valamellʼeket lāta.


verse #3

Bodog az ki oluaſſa / ęs halgattʼa az profetālāſnak beſʒidît / ęs az ki azokot meg tartʼa / az mellʼek abban vadnak meg irattatuān̄. Mert az uͤdoͤ koͤzel vaǵon.


verse #4

En Ianos irok az hēt egǵhāzbeli nipeknek / mellʼek Aſiaban vadnak. Kiuānok tuͤ nektek kedwet / ęs bikeſighet attul / ki āllattʼa ſʒerint vaǵon / ęs ki volt ęs ki el ioͤuendoͤ / ęs az hēt lelkektuͤl / kik az uͤ ſʒēkinek eloͤtte vadnak /


verse #5

ęs az Ieſus Chriſtuſtul / ki hiw tanubizonſāg / ęs az holtaknak el ſoͤ ſʒuͤloͤtte / ęs az foͤldoͤn̄ valo kirālʼoknak feiedelme. Annak az ki ſʒere te muͤnkoͤt / ęs meg moſa muͤnkoͤt az muͤ buͤneinkboͤl az uͤ vîrînek ālta la /


verse #6

ęs kirālʼokkā / ęs egǵhāzi emberekkę tuͤn muͤnkoͤt az iſtennek az uͤ attʼānak / annak duͤczoͤſîg adāſſîk / ęs birodalom mind oͤroͤkkoͤn̄ oͤroͤkkę. Amen.


verse #7

Im el iuͤ az koͤdoͤkuel / ęs meg lāttʼa uͤtet minden ſʒem / ęs az kik uͤ rayta egetembe ǵakāſt tuͤttenek. Ęs ſiratni fogiāk uͤ magokot ez foͤldoͤn̄ valo nipeknek minden āgazati / vǵ. Amen.


verse #8

En vaǵok az alfa / ęs az ω / kezdet ęs vîg / az vr iſten monǵa / ki allattʼa ſʒerint vaǵon / volt / ęs ki el ioͤuendoͤ / ęs ki mindenhato.


verse #9

En Ia nos / ki tuͤ atʼātok fia vaǵok / ęs az ſańaruſāg ſʒenuediſben / ęs az orſʒāgban / ęs az Chriſtus Ieſuſban valo bikeſiguel valo tuͤrîſben riſʒes ſʒāmki vetett valîk az ſʒighetben / mellʼ Patmoſnak neueztetik az iſtennek beſʒîdeirt / es az Ieſus Chriſtuſnak neue vallāſāirt.


verse #10

Lilek ben el ragattattam vala az vr iſtennek napiān̄ / ęs hallîk en vtānnam naǵ ſʒozatot / mint egǵ trombitānak ſʒauāt /


verse #11

mellʼben ezt mondāk ennekem. En vaǵok az alfa / ęs az ω / elſoͤ / ęs leg vtolſo. Az mit lātſʒ / ird koͤńuͤbe / ęs kuͤld az hēt egǵhāzi nipeknek / mellʼek Aſia ban vadnak / Efeſuſban / ęs Smyrnāban / ęs Pergamuſban / ęs Thy atirāban / ęs Sardiſban / ęs Filadelfiāban / ęs Laodiciāban.


verse #12

Ęs hātra fordulîk / hoǵ meg lātnām mi volna az ſʒozat / az mellʼ en velem ſʒol va la. Ęs hātra forduluān̄ / hēt arań gertʼa tartot lātîk /


verse #13

ęs az arań gertʼa tartoknak koͤzoͤtte egǵ embert / ki haſonlatos vala az embernek fiāhoz / ki fel oͤltoͤzoͤtt vala ruhāual / mellʼ mind az uͤ lābaiglan̄ alā îr vala / ęs āltal oͤuecćzett vala arań oͤuec ćzoͤuel az uͤ czeczinēl.


verse #14

Az uͤ feie kedig len̄ / ęs az uͤ haia feijr vala / mint egǵ feijr ǵapiu / ęs mint egǵ feijr ho. Ęs az uͤ ſʒemei ollʼatinok valānak / mint egg tuͤz lāng /


verse #15

ęs az uͤ lābai haſonlatoſok valānak az chalcolibānhoz / mint ha az kohban îgninek. Ęs az uͤ ſʒaua ollʼan vala / mint ſok viznek zugāſa /


verse #16

ęs az uͤ iobb kezîben hēt czillagot tart vala. Ęs az uͤ ſʒāiābol kētēluͤ ēles toͤr iuͤ vala ki / ęs az uͤ orczāia vǵan fînlik vala / mint az nap ſʒokott finleni / mikoron̄ mentuͤl nagubb ereiben vaǵon.


verse #17

Ęs mikoron̄ lāttam volna uͤtet / az uͤ labaihoz eſîm / mint egǵ holt / ęs az uͤ iobb kezît en reām tiuę / ezt monduān̄ ennekem. Ne fillʼ / en vaǵok az elſoͤ / ęs az leg vtolſo /


verse #18

ęs az iloͤ ęs ki meg holtam vala / ęs im iloͤ vaǵok / mind oͤ roͤkkoͤn̄ oͤroͤkkę / ęs en nālam vadnak / az pokloknak / ęs az halālnak / kolczai.


verse #19

Ird meg annakokairt / az mellʼeket lātāl / ęs az mellʼ dolgok vadnak / ęs mellʼeknek lenni kell ennek vtānna.


verse #20

Az hēt czillagnak ti tokia / mellʼet lātāl az en iobb kezemben / ęs az hēt arań gertʼa tar tonak iſteni titokia ez. Az hēt czillag / az hēt egǵhāzbeli nipnek an ǵali / ęs az hēt gertʼa tarto / az mellʼet lātāl / az hēt egǵhāzbeli nipek.

Chapters:


Books