Az ſʒent Pāl apoſtolnak maſodik leuele / mellʼet az Theſſalonicebelieknek irt

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

EN Pāl / ęs Siluanus / ęs Timotheus iriuk ez leuelet az Theſſaloniceben valo egǵ hāzbeli nipeknek az iſtenben az muͤ atʼānkban / ęs az vr Ieſus Chriſtuſban.


verse #2

Kiuānunk tuͤnektek az iſtentuͤl / az muͤ atʼānktul / ęs az vr Ieſus Chriſtuſtul iſteni kedwet ęs bikeſighet.


verse #3

Hālāt tartozunk adni az iſtennek tuͤ feloͤletek atʼāmfiai mindenkoron̄ az mint illik / hoǵ felette ighen neueke dik az tuͤ huͤtoͤtoͤk / ęs naǵon ki teried az tuͤ ſʒerelmetek / mellʼet mind ńāian̄ egǵmāſhoz viſeltek /


verse #4

eǵgitek māſtokhoz anńira hoǵ muͤ tuͤ feloͤ letek diczekegǵuͤnk az iſtennek egǵhāzbeli nipi koͤzoͤtt az tuͤ tuͤriſtekruͤl / ęs huͤtoͤtoͤkruͤl / mellʼek luͤnek tuͤ bennetek minden tuͤ hāboruſāghi tokban / ęs ſańaruſāghitokban / mellʼeket ſʒenuettek /


verse #5

mellʼek az iſtennek igaz itiletire tanuſāgot adnak / hoǵ miltoknak talāltaſſatok az iſtennek orſʒāgāra kiirt ſʒenuettetek ęs.


verse #6

Mert igaz dolog az iſtennēl azo kot eſmęglen̄ ſańaruſāgual illetni / kik tuͤtoͤkoͤt ſańargatnak /


verse #7

tuͤnektek kediglen̄ ńugodalmat adni / muͤ veluͤnk egetembe / kik ſańaruſāgot ſʒen uettek / mikoron̄ meg ielenik az vr Ieſus az menń orſʒāgbol az uͤ ha talmānak anǵaliual /


verse #8

lāngallo tuͤznek îghîſîuel / ki boſſʒut āll azokon̄ kik nem eſmērik az vr iſtent / ęs kik nem enghednek az muͤ vrunknak az Ieſus Chriſtuſnak euͤan̄geliomānak /


verse #9

kik kint ſʒenuednek az uͤ oͤroͤk veſʒedelmekre / az vr iſtennek ſʒinînek lātāſābol / ęs az uͤ hatalmas voltānak tekintetiboͤl / mellʼ naǵ duͤczoͤſiguel liſʒen /


verse #10

mikoron̄ el ioͤuend hoǵ duͤczoͤſighet vegen az uͤ ſʒentiben / ęs czudālatos legen minden hi uekben az napon̄ / miuel hoǵ huͤnek az muͤ tanubizonſāgunknak / mel lʼet tuͤ koͤzoͤttetek tuͤnk /


verse #11

mellʼre imādſāgot ęs tiſʒuͤnk tuͤ îrettetek min denkoron̄ / hoǵ az muͤ iſtenuͤnk miltoā tegen tuͤtoͤkoͤt ez hiuatalra / ęs be toͤlcze az uͤ io voltānak minden io akarattʼāt / ęs az huͤtnek dolgāt hatalmaſſāgual /


verse #12

hoǵ diczirteſſîk az muͤ vrunk Ieſus Chriſtuſnak neue tuͤ āltalotok / ęs tuͤ ęs uͤ āltala / az muͤ iſtenuͤnknek / ęs az muͤ vrunk Ieſus Chriſtuſnak muͤ hozzānk valo kedwînek mi volta ſʒerint.

Chapters:


Books