Mózes első könyve

chapter 1


Chapters:


A világ teremtése


verse #1

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.

Jób 38,1; Zsolt 8,1; Zsolt 121,2; Zsolt 146,6; Jer 10,12; Zsid 11,3; Zsolt 104,1


verse #2

A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.

Jn 1,1; Kol 1,15; Zsid 1,2


verse #3

Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.

Zsolt 33,9; Ézs 45,7; 2Kor 4,6


verse #4

Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.


verse #5

És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte el. Így lett este, és lett reggel: első nap.

Zsolt 74,16


verse #6

Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket!


verse #7

Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt.

Péld 8,28


verse #8

Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel: második nap.


verse #9

Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a szárazföld! És úgy történt.

Zsolt 104,6; 2Pt 3,5


verse #10

Azután elnevezte Isten a szárazföldet földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte el. És látta Isten, hogy ez jó.

Zsolt 95,5


verse #11

Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek, és majd abban magvuk lesz a földön. És úgy történt.


verse #12

Hajtott tehát a föld növényeket: különféle füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcstermő fákat, amelyeknek magvuk van. És látta Isten, hogy ez jó.


verse #13

Így lett este, és lett reggel: harmadik nap.


verse #14

Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket,

Zsolt 104,19; Ézs 40,26


verse #15

és legyenek világító testekként az égbolton, hogy világítsanak a földre! És úgy történt.


verse #16

Megalkotta Isten a két nagy világító testet – a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka – és a csillagokat.

Zsolt 136,7; Jer 31,35


verse #17

Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre,


verse #18

és uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és válasszák el a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó.


verse #19

Így lett este, és lett reggel: negyedik nap.


Az állatok teremtése


verse #20

Azután ezt mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt!

Jób 12,7


verse #21

És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle úszó élőlényeket és a különféle madarakat. És látta Isten, hogy ez jó.


verse #22

Azután megáldotta őket Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizét; a madarak is sokasodjanak a földön!

1Móz 8,17; 1Móz 9,2


verse #23

Így lett este, és lett reggel: ötödik nap.


verse #24

Azután ezt mondta Isten: Hozzon elő a föld különféle élőlényeket: különféle jószágokat, csúszómászókat és vadállatokat! És úgy történt.


verse #25

Megalkotta Isten a különféle vadállatokat, a különféle jószágokat és a különféle csúszómászókat. És látta Isten, hogy ez jó.


Az ember teremtése


verse #26

Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik-mászik.

1Móz 5,1; Ef 4,24; Kol 3,10; 1Kor 11,7; Jak 3,9


verse #27

Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

1Móz 9,6; Mt 19,4; Mk 10,6


verse #28

Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen!

1Móz 9,1; Zsolt 8,7; Zsolt 115,16; Jak 3,7


verse #29

Majd ezt mondta Isten: Nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: legyen mindez a ti eledeletek!

Zsolt 104,14


verse #30

Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt.


verse #31

És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.

Préd 3,11; 1Tim 4,4

Chapters:


Books