Mózes negyedik könyve

chapter 1


Chapters:


Izráel számbavétele


verse #1

Így beszélt az Úr Mózeshez a Sínai-pusztában, a kijelentés sátrában a második év második hónapjának elsején azután, hogy kijöttek Egyiptomból:

2Móz 36,8; 2Móz 19,1; 2Móz 33,7


verse #2

Számoljátok össze Izráel fiainak egész közösségét, névjegyzékbe véve nemzetségenként és nagycsaládonként egytől egyig minden férfit,

4Móz 26,1


verse #3

húszévestől fölfelé minden hadkötelest Izráelben! Te és Áron vegyétek őket számba seregeik szerint!

2Móz 30,11; 2Móz 38,26


verse #4

Legyen segítségetekre törzsenként egy-egy férfi, mindegyik egy nagycsalád feje legyen!


verse #5

Ez a neve azoknak a férfiaknak, akik segíteni fognak nektek: Rúbenből Elícúr, Sedéúr fia,


verse #6

Simeonból Selumíél, Cúrísaddaj fia,


verse #7

Júdából Nahsón, Ammínádáb fia,


verse #8

Issakárból Netanél, Cúár fia,


verse #9

Zebulonból Elíáb, Hélón fia.


verse #10

József fiai közül: Efraimból Elísámá, Ammíhúd fia, Manasséból pedig Gamlíél, Pedácúr fia,


verse #11

Benjáminból Abídán, Gidóní fia,


verse #12

Dánból Ahíezer, Ammísaddaj fia,


verse #13

Ásérból Pagíél, Okrán fia,


verse #14

Gádból Eljászáf, Deúél fia,


verse #15

Naftáliból Ahíra, Énán fia.


verse #16

Ezek a közösség képviselői, az ősi törzsek fejedelmei, Izráel nemzetségfői.


verse #17

Maga mellé vette azért Mózes és Áron ezeket a név szerint kijelölt férfiakat,


verse #18

és összegyűjtötték az egész közösséget a második hónap elsején. Azok pedig bejegyeztették magukat a névjegyzékbe nemzetségenként és nagycsaládonként, húszévestől fölfelé egytől egyig,


verse #19

ahogyan Mózesnek megparancsolta az Úr. Így vették őket számba a Sínai-pusztában:


verse #20

Rúbennek, Izráel elsőszülöttének a fiai, azok leszármazottai nemzetségenként és nagycsaládonként, névjegyzékbe véve egytől egyig minden férfi, húszévestől fölfelé minden hadköteles,

1Móz 29,32; 1Móz 30,24; 1Móz 35,18; 1Móz 46,20; 2Móz 12,37; 2Móz 38,26


verse #21

akiket Rúben törzséből vettek számba, negyvenhatezer-ötszázan voltak.


verse #22

Simeon fiainak a leszármazottai nemzetségenként és nagycsaládonként, akiket számba vettek, névjegyzékbe véve egytől egyig minden férfi, húszévestől fölfelé minden hadköteles,


verse #23

akiket Simeon törzséből vettek számba, ötvenkilencezer-háromszázan voltak.


verse #24

Gád fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,


verse #25

akiket Gád törzséből vettek számba, negyvenötezer-hatszázötvenen voltak.


verse #26

Júda fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,


verse #27

akiket Júda törzséből vettek számba, hetvennégyezer-hatszázan voltak.


verse #28

Issakár fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,


verse #29

akiket Issakár törzséből vettek számba, ötvennégyezer-négyszázan voltak.


verse #30

Zebulon fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,


verse #31

akiket Zebulon törzséből vettek számba, ötvenhétezer-négyszázan voltak.


verse #32

József fiai közül Efraim fiainak a leszármazottai nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,


verse #33

akiket Efraim törzséből vettek számba, negyvenezer-ötszázan voltak.


verse #34

Manassé fiainak a leszármazottai pedig, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,


verse #35

akiket Manassé törzséből vettek számba, harminckétezer-kétszázan voltak.


verse #36

Benjámin fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,


verse #37

akiket Benjámin törzséből vettek számba, harmincötezer-négyszázan voltak.


verse #38

Dán fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,


verse #39

akiket Dán törzséből vettek számba, hatvankétezer-hétszázan voltak.


verse #40

Ásér fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,


verse #41

akiket Ásér törzséből vettek számba, negyvenegyezer-ötszázan voltak.


verse #42

Naftáli fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,


verse #43

akiket Naftáli törzséből vettek számba, ötvenháromezer-négyszázan voltak.


verse #44

Ezeket vették számba. Mózes és Áron vette számba őket, meg Izráel tizenkét fejedelme, mindegyik egy-egy nagycsalád képviseletében.


verse #45

Mindazok, akiket számba vettek Izráel fiai közül nagycsaládonként húszévestől fölfelé, mindazok, akik hadkötelesek voltak Izráelben,


verse #46

tehát akiket számba vettek, összesen hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak.


verse #47

De a léviták ősi törzséből származókat nem vették számba közöttük.

4Móz 3,5; 5Móz 10,8


A léviták feladata


verse #48

Azután így beszélt Mózeshez az Úr:


verse #49

Lévi törzsét ne vedd számba, és ne számold őket hozzá Izráel fiaihoz,


verse #50

hanem tedd a lévitákat a bizonyság hajlékának és az ahhoz tartozó egész fölszerelésnek a felügyelőivé. Ők vigyék a hajlékot és annak egész fölszerelését, ott szolgáljanak, és táborozzanak a hajlék körül.


verse #51

Amikor elindul a hajlék, a léviták bontsák le azt, amikor pedig letáborozik a hajlék, a léviták állítsák föl. Ha illetéktelen közeledik hozzá, meg kell halnia.

4Móz 3,10; 4Móz 18,22


verse #52

Izráel fiai mindnyájan a maguk táborában táborozzanak, mindenki a maga seregének hadijelvénye körül.


verse #53

De a léviták a bizonyság hajléka körül táborozzanak, hogy ne törjön ki haragom Izráel fiainak a közössége ellen. A léviták végezzék a tennivalókat a bizonyság hajlékánál.

4Móz 8,19; 4Móz 18,5


verse #54

Izráel fiai eszerint jártak el. Mindenben úgy cselekedtek, ahogyan Mózesnek és Áronnak megparancsolta az Úr.

Chapters:


Books