Pál levele Tituszhoz

chapter 1


Chapters:

1 2 3


Címzés, üdvözlés


verse #1

Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint


verse #2

az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért,


verse #3

igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével, amelyre megbízást kaptam a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből.


verse #4

Titusznak, a közös hitben való igaz fiamnak: Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől.

2Kor 8,23; 2Tim 4,10


Presbiterek, püspökök szolgálatba állítása


verse #5

Azért hagytalak Krétán, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked:

1Tim 3,1


verse #6

ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek.


verse #7

A püspök ugyanis mint Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső,


verse #8

hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató,


verse #9

aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket.


A hamis tanítók megfegyelmezése


verse #10

Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között.


verse #11

Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad.


verse #12

Valaki közülük, saját prófétájuk mondta: „A krétaiak megrögzött hazudozók, gonosz vadállatok, lusta, falánk népség.”


verse #13

Ez a vélemény igaz. Éppen ezért fedd őket szigorúan, hogy egészséges legyen a hitük,


verse #14

ne foglalkozzanak zsidó mondákkal és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival.

1Tim 1,4


verse #15

Minden tiszta a tisztának, de a tisztátalanoknak és a hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük.

Mt 15,15


verse #16

Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek és minden jó cselekedetre alkalmatlanok.

Chapters:


Books