Zofóniás próféta könyve

chapter 1


Chapters:

1 2 3


A harag napja


verse #1

Az Úr igéje szólt Zofóniáshoz, Kúsí fiához, aki Gedaljá fia, aki Amarjá fia, aki Hizkijjá fia volt, Jósiásnak, Ámón fiának, Júda királyának az idejében.

2Kir 22,1; Jer 1,2


verse #2

Elsöprök, mindent elsöprök a föld színéről! – így szól az Úr.

1Móz 6,7


verse #3

Elsöprök embert és állatot, elsöpröm az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami bűnre csábít, a bűnösökkel együtt, kiirtom az embert a föld színéről! – így szól az Úr.

Mt 13,41


verse #4

Kinyújtom kezemet Júda és Jeruzsálem minden lakója ellen. Kiirtom erről a helyről Baalt, hogy nyoma se maradjon, tisztelőinek és papjainak még a neve is feledésbe megy.

2Kir 23,5; Hós 10,5


verse #5

Kiirtom azokat, akik leborulnak a háztetőkön az ég serege előtt, azokat is, akik leborulnak az Úr előtt, és esküsznek rá, de esküsznek Molokra is;

5Móz 4,19; Jer 19,13


verse #6

és azokat is, akik elfordultak az Úrtól, nem keresik az Urat, és nem törődnek vele.

Zof 2,3


verse #7

Csend legyen az én Uram, az Úr előtt! Mert közel van az Úr napja, amikor áldozati lakomát rendez az Úr, és megszenteli azokat, akiket meghívott.

Ám 6,10; Jóel 1,15; Hab 2,20


verse #8

Az Úr áldozatának napján ez történik: megbüntetem a főurakat, a király fiait és mindazokat, akik idegen ruhába öltözködnek.


verse #9

Azon a napon megbüntetem mindazokat, akik átugrálnak a küszöbön, akik megtöltik uralkodójuk palotáját erőszakkal és csalással.

1Sám 5,5; Ám 3,10


verse #10

Azon a napon – így szól az Úr – kiáltás hangzik a Hal-kapu felől, jajgatás az Újvárosból, nagy robaj a halmokról.


verse #11

Jajgassatok, akik a völgyben laktok, mert mindenestül elpusztul a kalmárok népe, kiirtják azokat, akik ezüstöt méricskélnek.


verse #12

Akkor majd lámpással kutatom át Jeruzsálemet, és megbüntetem azokat, akik csak heverésznek, mint seprején a bor, és ezt gondolják magukban: Nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat!

Jer 48,11


verse #13

Gazdagságuk prédára jut, házaik pedig elpusztulnak. Ha építenek is házakat, nem laknak bennük, ha telepítenek is szőlőket, nem isszák azok borát.

5Móz 28,39; Ám 5,11


verse #14

Közel van az Úr nagy napja, közel van, nagyon hamar eljön. Keserves hang hallatszik az Úr napján, kiáltozik akkor még a hős is!

Jóel 1,15; Jel 6,17


verse #15

Harag napja lesz az a nap, nyomorúság és ínség napja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség és ború napja, felhő és homály napja,

Jer 30,7; Jóel 2,2


verse #16

kürtszó és riadó napja a megerősített városok és a büszke bástyák ellen!

Jóel 2,1; Ám 2,2


verse #17

Rémületbe ejtem az embereket, botorkálnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen. Kiömlik a vérük, mintha por lenne, és a belük, mint a szemét.


verse #18

Sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti meg őket az Úr haragjának napján, amikor felindulásának tüzében elpusztítja az egész földet. Bizony, egyszer csak véget vet a föld összes lakójának!

Ez 7,19; Zsolt 49,8

Chapters:


Books