Hóseás próféta könyve

chapter 1


Chapters:


Hóseás házasságkötése és gyermekei


verse #1

Ez az Úr igéje, amely Hóseáshoz, Beérí fiához szólt Uzzijjának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izráel királyának az idejében.

2Kir 14,23; Ézs 1,1; Ám 1,1


verse #2

Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr:
Menj, végy feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak.

5Móz 23,18; Hós 3,1


verse #3

Ő elment, és elvette Gómert, Diblajim leányát; az teherbe esett, és fiút szült neki.


verse #4

Akkor ezt mondta neki az Úr: Nevezd el Jezréelnek, mert már csak egy kis idő, és megbüntetem Jéhú házát a jezréeli vérontás miatt, és véget vetek Izráel háza királyságának.

2Kir 10,1


verse #5

Azon a napon összetöröm Izráel íját Jezréel síkságán.


verse #6

Gómer újból teherbe esett, és leányt szült. Akkor ezt mondta Hóseásnak az Úr: Nevezd őt így: „Nincs irgalom.” Mert nem leszek többé irgalmas Izráel házához, és nem bocsátok meg nekik.


verse #7

Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket mint Uruk, Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem meg őket.

1Sám 17,47; Zsolt 20,8; Zak 4,6


verse #8

Miután elválasztotta „Nincs irgalom” nevű leányát, újból teherbe esett, és fiút szült.


verse #9

Az Úr pedig ezt mondta: Nevezd őt így: „Nem népem.” Mert nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tietek.

Hós 2,25

Chapters:


Books