Jakab levele

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5


Címzés, üdvözlés


verse #1

Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek.

Mt 13,55; Mk 6,3; ApCsel 15,13; Gal 1,19


A kísértés célja és eredete


verse #2

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek,

Mt 5,11


verse #3

tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.

1Pt 1,7


verse #4

Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.


verse #5

Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.

Péld 2,3


verse #6

De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt.


verse #7

Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól,


verse #8

a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.


verse #9

A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék,


verse #10

a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága.

Ézs 40,6


verse #11

Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet; a virága elhull, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is.


verse #12

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.

Jób 5,17; 2Tim 4,8; Jel 2,10


verse #13

Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal.


verse #14

Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe.

Róm 7,7


verse #15

Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.


verse #16

Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim:


verse #17

minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.


verse #18

Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek.

1Pt 1,23


Isten igéjének hallgatása és megtartása


verse #19

Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra,


verse #20

mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát.


verse #21

Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket.

Zsid 13,21; Kol 3,8; 1Pt 2,1


verse #22

Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.

Mt 7,21


verse #23

Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát.


verse #24

Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt.


verse #25

De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.


verse #26

Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló.

1Pt 3,10


verse #27

Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.

Ézs 1,17

Chapters:


Books