A prédikátor könyve

chapter 1


Chapters:


Nincs semmi új a nap alatt


verse #1

A Prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei:

Préd 1,12


verse #2

Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, igen nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!

Préd 1,14; Préd 2,1


verse #3

Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt?

Préd 2,22


verse #4

Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké ugyanaz marad.


verse #5

Fölkel a nap, és lemegy a nap, siet vissza arra a helyre, ahol majd újból fölkel.


verse #6

A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a szél járása, és visszatér oda, ahonnan elindult.


verse #7

Minden folyó a tengerbe ömlik, és a tenger mégsem telik meg, pedig ugyanoda folynak a folyók, újra meg újra oda folynak.


verse #8

Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember. Szemünk nem győz eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani.

Péld 27,20


verse #9

Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt.

Préd 3,15


verse #10

Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják, hogy új, az is megvolt már régen, megvolt már jóval előttünk.


verse #11

Nem emlékszünk az elmúltakra, de ami ezután következik, arra sem fognak emlékezni, akik majd azután lesznek.


A Prédikátor tapasztalatai


verse #12

Én, a Prédikátor, Izráel királya voltam Jeruzsálemben,

Préd 1,1


verse #13

és rászántam magam arra, hogy megvizsgáljak és bölcsen kikutassak mindent, ami az ég alatt történik. Rossz foglalkozás ez, azért adta Isten az embereknek, hogy bajlódjanak vele.


verse #14

Láttam, hogy mindaz, amit véghezvisznek a nap alatt, csak hiábavalóság és hasztalan erőlködés.

Préd 1,2; Préd 2,1


verse #15

Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni.

Préd 7,13


verse #16

Így gondolkodtam magamban: Én sokkal nagyobb bölcsességre tettem szert, mint azok, akik elődeim voltak Jeruzsálemben; sok bölcsességet és ismeretet szereztem.

1Kir 5,10; Préd 2,9


verse #17

Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, megismertem az esztelenséget és oktalanságot is. Megtudtam, hogy ez is hasztalan erőlködés.

Préd 2,12; Préd 7,25


verse #18

Mert ahol sok a bölcsesség, sok a bosszúság is; és aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a szenvedést is.

Chapters:


Books