Jóel próféta könyve

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4


verse #1

Ez az Úr igéje, amely Jóelhez, Petúél fiához szólt.


A sáskajárás az Úr napjának az előhírnöke


verse #2

Halljátok meg ezt, ti, vének, figyeljen az ország minden lakója! Történt-e ilyesmi a ti időtökben vagy őseitek idejében?


verse #3

Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak, azok pedig a következő nemzedéknek!


verse #4

Amit a hernyó meghagyott, megette a sáska, amit a sáska meghagyott, megette a szöcske, amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár.

Ám 4,9; Náh 3,15; Mal 3,11


verse #5

Ébredjetek föl, ti, részegek, és sírjatok! Jajgassatok mindnyájan, ti, iszákosok, mert szátok elől elvették az édes bort!


verse #6

Egy nép támadt országomra, hatalmas és száma sincsen. Fogai oroszlánfogak, úgy harap, mint a nőstény oroszlán.

Jel 9,8


verse #7

Elpusztította szőlőmet, letördelte fügefáimat. Lehántotta, és szétszórta: ágai fehérlenek.


verse #8

Keseregj, mint a szűz, ki vőlegényét gyászolja!


verse #9

Megszűnt az étel- és italáldozat az Úr házában, gyászolnak a papok, az Úrnak szolgái.


verse #10

Elpusztult a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a gabona, elapadt a must, odalett az olaj.


verse #11

Szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a szőlőművesek, mert nincs búza, se árpa, odalett a mezőn az aratnivaló!


verse #12

A szőlőtő elszáradt, a fügefa elhervadt, a gránátalma, a pálma, az almafa és a mező minden fája kiszáradt; a mosoly is lehervadt az emberek arcáról.


Felhívás a bűnbánatra


verse #13

Öltsetek gyászruhát, és sírjatok, ti, papok! Jajgassatok, kik az oltárnál szolgáltok! Gyászruhában töltsétek az éjszakát, Istenem szolgái, mert megszűnt Istenetek házában az étel- és italáldozat.


verse #14

Tartsatok szent böjtöt, hívjátok istentiszteletre a népet! Gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját Isteneteknek, az Úrnak a házába, és kiáltsatok az Úrhoz!

Jón 3,5


verse #15

Jaj, micsoda nap! Közel van már az Úr napja, pusztulás jön a Mindenhatótól!

Ézs 13,6; Abd 1,15; Zof 1,14


verse #16

Szemünk láttára veszett ki az élelem, az öröm és a vidámság Istenünk házából!


verse #17

Elszáradt a vetőmag a földben, üresen állnak a magtárak, beomlottak a vermek, mert nincsen gabona.


verse #18

Hogy nyögnek az állatok! Kóborolnak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, a juhnyájak is sínylődnek.


verse #19

Hozzád kiáltok, Uram, mert tűz égette ki a puszta legelőit, és láng perzselte fel a mező minden fáját.


verse #20

A vadállatok is hozzád sóhajtoznak, mert kiszáradtak a folyóvizek, és tűz égette ki a puszta legelőit.

Zsolt 104,11

Chapters:


Books