Habakuk próféta könyve

chapter 1


Chapters:

1 2 3


Habakuk panasza, Isten válasza


verse #1

Fenyegető jövendölés. Habakuk próféta látomása.


verse #2

Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz!


verse #3

Miért kell látnom a romlottságot és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt. Folyik a per, és viszály támad.


verse #4

Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátssza az igazat: ezért hoznak igazságtalan ítéletet.


verse #5

Nézzétek a népeket és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék!

ApCsel 13,41


verse #6

Mert most útnak indítom a káldeusokat, ezt a kegyetlen és szilaj népet. Bejárja a széles földet, birtokba veszi mások hajlékait.


verse #7

Rettenetes, félelmetes ez a nép, önmaga szabja meg törvényét és méltóságát.


verse #8

Lovai gyorsabbak a párducoknál, és vadabbak a pusztai farkasoknál, vágtatnak lovasai. Noha messziről jönnek lovasai, repülnek, mint a zsákmányra lecsapó sasok.

Zof 3,3


verse #9

Erőszakos szándékkal érkeznek mindnyájan, arcuk csak előre néz, annyi foglyot ejtenek, mint a föveny.


verse #10

Csúfot űz a királyokból, kineveti a hatalmasokat. Nevet az erődítményeken, sáncot emel a földből, és elfoglalja őket.


verse #11

Azután mást gondol, és továbbmegy. Vétkes ő, mert a saját erejét isteníti.

Ézs 10,13; Jer 9,22; Ám 6,13


verse #12

Uram, ősidőktől fogva te vagy az én szent Istenem! Nem fogunk meghalni! Uram, te az ítélet eszközévé tetted őt! Kősziklám, te arra szántad, hogy büntessen!

Ézs 10,5; Jer 10,24


verse #13

Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, nem tudod elnézni az elnyomást. Miért nézed hát el a hűtlenséget, miért hallgatsz, amikor a bűnös tönkreteszi a nála igazabbat?

Jer 12,1


verse #14

Olyanná tetted az embert, mint a tenger halait, mint a férget, amelynek nincsen gazdája.


verse #15

Mindenkit kifog horoggal, hálójába terel, és kerítőhálójába gyűjt; azután örül és vigad.

Jer 16,16


verse #16

Ezért áldoz hálójának, és tömjénez kerítőhálójának, mert velük szerez gazdag jövedelmet és bőséges élelmet.


verse #17

Hát örökké kivetheti hálóját, és gyilkolhatja a népeket kíméletlenül?!

Chapters:


Books