Náhum próféta könyve

chapter 1


Chapters:

1 2 3


Jó az Úr, de a bűnöst megbünteti


verse #1

Fenyegető jövendölés Ninivéről. Az elkósi Náhum látomásának könyve.

Zof 2,13


verse #2

Indulatos és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr és haragvó. Bosszút áll ellenfelein az Úr, és haragtartó ellenségeivel szemben.

2Móz 20,5; 5Móz 4,24


verse #3

Türelmes az Úr, de nagy a hatalma; senkit sem hagy az Úr büntetés nélkül. Förgeteg és forgószél kíséri az útján, felhő a lépteinek pora.

2Móz 34,6; Jób 38,1; Zsolt 29


verse #4

Megdorgálja a tengert és kiszárítja, a folyamokat mind kiapasztja. Elhervad a Básán és a Karmel, a Libánon virágai is elhervadnak.


verse #5

Megrendülnek előtte a hegyek, és a halmok megremegnek. Tekintetétől megindul a föld, a földkerekség és minden lakója.

Zsolt 97,5; Ám 9,5


verse #6

Ha megharagszik, ki állhat meg előtte, izzó haragjának ki állhat ellene? Lángoló haragja árad, mint a tűz, még a sziklák is szétporladnak tőle.


verse #7

Jó az Úr! Oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül.

Jóel 4,16; Zsolt 2,12; Zsolt 100,5


verse #8

De elsöprő áradattal vet véget ellenfeleinek, ellenségeit sötétség üldözi.


verse #9

Mit terveztek ti az Úr ellen? Ha ő véget vet valaminek, nem lesz szükség még egy csapásra!


verse #10

Összefonódhatnak, mint a tüskebokor ágai, lehetnek üdék és nedvesek, akkor is megégnek, mint a teljesen kiszáradt tarló.


verse #11

Belőled indultak útnak, akik gonoszat terveztek az Úr ellen, pusztító szándékkal.


Izráel szabadulása, Ninive pusztulása


verse #12

Így szól az Úr: Ha erejük teljében és oly sokan vannak is, levágják őket, és elmúlnak. Megaláztalak ugyan, de többé nem alázlak meg.


verse #13

Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom.

Ézs 9,3; Zsolt 2,3


verse #14

Rólad, Ninive, ezt parancsolta az Úr: Neved nem marad fenn többé, isteneid házából kiirtom a faragott és öntött bálványokat, megásom sírodat, mert átkozott vagy!

Chapters:


Books