A Zsoltárok könyve

Psalm 1


Chapters:


Az igazak és a bűnösök sorsa


verse #1

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére,


verse #2

hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.

Józs 1,8


verse #3

Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.

Jer 17,8


verse #4

Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pelyva, amelyet szétszór a szél.

Jób 21,18


verse #5

Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében.


verse #6

Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.

Chapters:


Books