A zsidókhoz írt levél

chapter 1


Chapters:


Isten tökéletes kijelentése Fia által


verse #1

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által,


verse #2

ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette.

Zsolt 2,8; Jn 1,3; Kol 1,16


verse #3

Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.

Zsolt 110,1; 1Pt 3,22; Fil 2,9; Zsid 9,14


verse #4

Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk.


Krisztus méltósága nagyobb az angyalokénál


verse #5

Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten: „Fiam vagy te, ma nemzettelek téged”, majd pedig: „Atyja leszek, és ő az én Fiam lesz”?

Zsolt 2,7; 2Sám 7,14


verse #6

Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: „Imádja őt Isten minden angyala!”

Zsolt 97,7


verse #7

És az angyalokról ezt mondja ugyan: „Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává”,

Zsolt 104,4


verse #8

de a Fiúról így szól: „A te trónusod örökké megáll, ó, Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája.

Zsolt 45,6


verse #9

Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot: ezért kent fel téged Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.”


verse #10

„Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben; és a te kezed alkotása az ég.

Zsolt 102,26


verse #11

Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha,


verse #12

és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha, elváltoznak; te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el soha.”


verse #13

Az angyalok közül kinek mondta valaha: „Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem”?

Zsolt 110,1; ApCsel 2,34


verse #14

Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget.

Chapters:


Books