A példabeszédek könyve

chapter 1


Chapters:


A bölcs mondások célja


verse #1

Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának a példabeszédei.

1Kir 5,9; Péld 10,1; Péld 25,1; Préd 1,1


verse #2

Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat!


verse #3

Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet!


verse #4

Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást.


verse #5

Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer,


verse #6

és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit.


verse #7

Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.

Jób 28,28; Zsolt 111,10; Péld 8,13; Péld 9,10; Péld 15,33


verse #8

Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását,

5Móz 21,18; Péld 6,20; Péld 13,1; Péld 15,5; Péld 23,22


verse #9

mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon!

Péld 4,9


Gonoszok cinkostársa ne légy!


verse #10

Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik!

5Móz 13,7; Zsolt 1,1; Péld 16,29


verse #11

Ha ezt mondják: Jöjj velünk, álljunk lesbe vérontásra, ólálkodjunk az ártatlanra, ok nélkül is.

Mik 7,2


verse #12

Nyeljük el őket, mint a holtak hazája az élőket, tökéletesen, mint akik sírba szállnak!


verse #13

Mindenféle drága kincset találunk, megtöltjük házunkat zsákmánnyal.


verse #14

Ha ránk bízod sorsodat, egy erszényünk lesz mindnyájunknak!


verse #15

Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre!

Zsolt 1,1


verse #16

Mert lábuk gonosz cél után fut, és vérontásra sietnek.

Ézs 59,7; Róm 3,15


verse #17

De hiába feszítik ki a hálót a repdeső madarak elé.


verse #18

Mert ők a saját vérük ellen állnak lesbe, saját vesztükre ólálkodnak.


verse #19

Így jár minden haszonleső: tulajdon életét veszi el.


Az engedetlenek veszedelembe jutnak


verse #20

A bölcsesség az utcán kiált, a tereken hallatja szavát.

Péld 8,1


verse #21

Lármás utcasarkon kiált, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait:


verse #22

Együgyűek, meddig szeretitek az együgyűséget, meddig gyönyörködnek a csúfolódók a csúfolásban, meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet?

Hós 4,6


verse #23

Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet.


verse #24

Kiáltottam nektek, de vonakodtatok, kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt.

Ézs 50,2; Ézs 65,2; Ézs 66,4; Jer 7,13; Jer 25,3; Róm 10,21


verse #25

Semmibe vettétek minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek,


verse #26

ezért én is nevetek majd a bajotokon, kigúnyollak, ha eljön, amitől rettegtek,

5Móz 28,63


verse #27

ha eljön viharként, amitől rettegtek, és megjön forgószélként a bajotok, ha eljön rátok a nyomorúság és az ínség.

Péld 10,24


verse #28

Akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok, keresnek engem, de nem találnak meg,

Jób 27,8; Ézs 1,15; Ézs 59,2; Jer 11,11; Mik 3,4


verse #29

mert gyűlölték a tudást, és nem az Úr félelmét választották;


verse #30

nem törődtek tanácsommal, megvetették minden feddésemet.


verse #31

Ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és megcsömörlenek saját terveiktől.

Péld 14,14; Ézs 3,10


verse #32

Mert az együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el.


verse #33

De aki rám hallgat, biztonságban lesz és nyugodtan, mert nem rettenti baj.

Ézs 1,19

Chapters:


Books