János harmadik levele

chapter 1


Címzés, üdvözlés


verse #1

Én, a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek.

ApCsel 19,29; Róm 16,23; 1Kor 1,14


verse #2

Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.


Gájusz vendégszeretete


verse #3

Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, minthogy te igazságban jársz.

2Jn 1,4


verse #4

Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.


verse #5

Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is,


verse #6

akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket Istenhez méltóan engeded útnak,


verse #7

mert az ő nevéért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól.


verse #8

Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká legyünk az igazságban.


Panasz Diotrefészre, Démétriosz dicsérete


verse #9

Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik, nem fogad el minket.


verse #10

Ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket, de nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, úgyszintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből.

Zsolt 37,27; 1Pt 3,11; 1Jn 3,6


verse #11

Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta Istent.


verse #12

Démétriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.


Befejezés, köszöntés


verse #13

Sok írnivalóm volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni;


verse #14

remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni.


verse #15

Békesség neked! Köszöntenek barátaid. Köszöntsd te is barátainkat név szerint.

Chapters:


Books