Abdiás próféta könyve

chapter 1


Jövendölés Edóm pusztulásáról


verse #1

Abdiás látomása.
Ezt mondja Edómról az én Uram, az Úr: Üzenetet kaptunk az Úrtól, követet küldött a népekhez: Keljetek föl, indítsunk háborút ellene!

Jer 49,14


verse #2

Kicsinnyé teszlek a népek között, nagyon megvetett leszel!


verse #3

Rászedett téged szíved kevélysége, mert sziklahasadékokban laksz, magasan van lakóhelyed, és ezt mondod magadban: Ki tudna letaszítani a földre?


verse #4

Ha olyan magasra szállsz is, mint a sas, és ha a csillagok közé rakod is fészkedet, onnan is letaszítalak – így szól az Úr!

4Móz 24,21


verse #5

Ha tolvajok törnek be hozzád, vagy éjszaka a rablók, mennyire tönkretesznek! Hiszen annyit visznek el, amennyit akarnak! Ha szüretelők lepnek el, böngésznivalót sem hagynak.

Jer 49,9


verse #6

Mennyire átkutatják Ézsaut! Megkeresik elrejtett kincseit.


verse #7

A határig űznek szövetségeseid, rászednek, levernek legjobb barátaid. Akikkel együtt ettél, titokban csapdát állítanak neked.


verse #8

Azon a napon – így szól az Úr – kipusztítom a bölcseket Edómból; nem lesz több értelem Ézsau hegyein.


verse #9

Rettegnek majd hőseid is, Témán, mert mindenkit kiirtanak öldöklésed miatt Ézsau hegyein!

Ám 1,12


verse #10

Erőszakos voltál testvéreddel, Jákóbbal szemben, ezért szégyen borít el, és végleg kiirtanak.

Jóel 4,19


verse #11

Te is jelen voltál, mikor az ellenség elhurcolta kincseit, idegenek törtek be kapuján, Jeruzsálemre pedig sorsot vetettek. Te is úgy viselkedtél, mint azok!

Zsolt 137,7; Jóel 4,3


verse #12

Ne nézz kárörömmel testvéredre balsorsa napján! Ne nevess Júda fiain pusztulásuk napján! Ne beszélj róluk nagy hangon nyomorúságuk napján!

Zsolt 137,7; Ez 36,5


verse #13

Ne törj be népem kapuján veszedelme napján! Ne nézd te is kárörömmel baját veszedelme napján! Ne nyúljatok kincseihez veszedelme napján!


verse #14

Ne állj oda az útfélre azért, hogy irtsd a menekülőket, és ne ejtsd foglyul a megmaradtakat a nyomorúság napján!


verse #15

Mert közel van már az Úr napja, fenyegeti a népeket. Amit te csináltál, azt teszik veled is, visszaszáll fejedre, amit elkövettél!

Jóel 1,15; Ézs 13,6; Mt 3,7; Jel 6,17; Jel 11,18


verse #16

Ahogyan ti szent hegyemen ittatok, úgy iszik majd szüntelenül minden nép. Részegre isszák magukat, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna.

Jer 25,15; Jóel 4,17


A megszabadított Jeruzsálem


verse #17

De a Sion hegyén menedék lesz, szent hely lesz az, és Jákób háza visszanyeri birtokát.

Jóel 3,5; Jóel 4,17


verse #18

Jákób háza tűz lesz, József háza láng, Ézsau háza meg pozdorja: meggyújtják és felégetik; nem marad meg senki Ézsau házából. Megmondta az Úr!

Zak 12,6


verse #19

Birtokba veszik a Délvidéket és Ézsau hegyeit, a Sefélá-alföldet és a filiszteusok földjét. Birtokba veszik Efraim és Samária mezejét, Benjámint és Gileádot.

Ám 9,12


verse #20

Izráel fiainak a fogságból jövő serege birtokba veszi a kánaániak földjét Sareptáig, a fogságból jövő jeruzsálemiek, akik Szefáradban vannak, birtokba veszik a Délvidék városait.


verse #21

Győzelmesen vonulnak föl a Sion hegyére, és ítéletet tartanak Ézsau hegyei fölött. Azután az Úr fog uralkodni.

Mik 4,7; Jel 11,15

Chapters:


Books