Ámósz próféta könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Ámósz beszédei, aki a tekóai pásztorok közé tartozott. Ezt látta Izráelről Uzzijjának, Júda királyának és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izráel királyának az idejében, két évvel a földrengés előtt.

2Kir 14,23; 2Kir 15,1; Ám 7,14; Zak 14,5


verse #2

Ezt mondta: Felharsan az Úr hangja a Sionról, mennydörög Jeruzsálemből; gyászba borulnak a pásztorok legelői, és elszárad a Karmel teteje.

Jer 25,30; Jóel 4,16


Fenyegető próféciák Izráel szomszédai ellen


verse #3

Így szól az Úr: Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Damaszkusznak, mert vas cséplőszánokkal csépelték Gileádot.

Ézs 17,1


verse #4

Ezért tüzet bocsátok Hazáél házára, és az megemészti Ben-Hadad palotáit.


verse #5

Letöröm Damaszkusz zárait, kiirtom az Áven-völgyből az uralkodót és Bét-Édenből a fejedelmet. Fogságba megy az arám nép Kírbe – mondja az Úr.

2Kir 16,9


verse #6

Így szól az Úr: Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Gázának, mert a foglyokat mind elhurcolták, és kiszolgáltatták Edómnak.

2Krón 21,16; 2Krón 28,17; Jer 47,1


verse #7

Ezért tüzet bocsátok Gáza várfalára, és az megemészti palotáit.


verse #8

Kiirtom Asdódból az uralkodót és Askelónból a fejedelmet. Azután Ekrón ellen fordulok, elpusztul a filiszteusok maradéka is – mondja az én Uram, az Úr.


verse #9

Így szól az Úr: Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Tírusznak, mert a foglyokat mind kiszolgáltatták Edómnak, nem törődtek a testvéri szövetséggel.

1Kir 5,26; Jóel 4,4; Ézs 23


verse #10

Ezért tüzet bocsátok Tírusz várfalára, és az megemészti palotáit.


verse #11

Így szól az Úr: Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Edómnak, mert fegyverrel üldözte testvérét, nem ismert irgalmat, szüntelen tombolt haragja, nem engedte dühét csillapodni.

Abd 1,10; 5Móz 23,8; Jer 49,7


verse #12

Ezért tüzet bocsátok Témánra, és az megemészti Bocrá palotáit.

Jer 49,13; Abd 1,9


verse #13

Így szól az Úr: Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg az ammóni népnek, mert felhasogatták Gileád terhes asszonyait, hogy kiterjesszék határaikat.

Jer 49,1


verse #14

Ezért tüzet gyújtok Rabbá várfalán, és az megemészti palotáit harci zajban a csata napján, szélvészben a vihar napján.


verse #15

Királyuk fogságba kerül vezéreivel együtt – mondja az Úr.

Chapters:


Books