Euangelium ſʒent Marcus iraſa ſʒerint

chapter 1


Chapters:


verse #1

Ieſus Chriſtuſnak az iſtennek fiānak Euan geliomānak kezdete /


verse #2

mikippenn az profetāknāl meg vaǵon iruāń. Imę en elboczātom az en koͤuetemet az te ſʒemilʼednek eloͤtte / ki megſʒerſʒi te eloͤtted az te vtadot.


verse #3

Az puſʒtāban kiāltonak ſʒaua ez. Legitek hoǵ kiſʒ legen az ur iſtennek uta. Legitek hoǵ egeneſek legenek az uͤ oͤſueńi.


verse #4

Kereſʒtel uala az Ianos az puſʒtāban / ęs predikallʼa vala az iletnek megiobbijtāſānak kereſʒtſighit / buͤnoͤknek megboczanāttʼara.


verse #5

Ęs kimegen uala uͤ hozzā eghiſſʒ az Sidoorſʒāgnak tartomāńa / ęs az Ieruſalembeliek / ęs meg kereſʒtelkedned uala uͤtuͤle mindńāian̄ az iordannak folʼo uiziben / ęs meg uāllʼak uala az uͤ buͤnnoͤkoͤt.


verse #6

Az Ianoſnak kediglen̄ oͤltoͤzeti teuinek ſʒoͤriboͤl uala / ęs az derekan̄ āltal oͤuecćzett uala buͤr oͤuecćzoͤuel / ęs ſaſkākual îlʼ uala / ęs erdēi mîzuel /


verse #7

ęs predikal uala ezt monduan̄. Eliuͤ en utannam amaz / az ki ennalamnāl eroͤſb / kinek hoǵ leeſuin̄ meg meg ogǵam ſaruinak koͤtoͤit elęg erre nem uaǵok.


verse #8

Bizoń az hoǵ en uizuel kereſʒtelilek tuͤtoͤkoͤk / Az kediglen̄ ſʒent lilekuel kereſʒtel ioͤuͤendoͤre tuͤtoͤkoͤt.


verse #9

Ęs luͤn ez az uͤdoͤkben / el ioͤue Ieſus Galileanak tartomańāban̄ ualo Nazaretboͤl ęs meg kereſʒtelkedęk Ianoſtul az Iordanban̄.


verse #10

Ęs legottan̄ mikoron̄ kimenne az uizboͤl / lātā az menńeket két felę haſadni ęs az ſʒent lilek iſtent mikint egǵ noͤſtiń galambot feluͤl uͤreā leſʒāllani.


verse #11

Ęs ez ſʒozat luͤn az menńekboͤl. Teuaǵ az en ſʒerelmes fiam kiben iokip pen̄ kedwem telęk.


verse #12

Ęs az ſʒent lilek legottan̄ az puſʒtāba kiſʒerijtę uͤtet menni.


verse #13

Ęs luͤn ott az puſʒtāban neǵuen napiglan̄ / ęs kiſirtetik vala az ſatantul / ęſ az uadak koͤzoͤtt uala ott / ęſ az anǵalok ſʒogālnak uala uͤne ki.


verse #14

Minek utanna kediglen̄ meg fogtāk uolna Ianoſt. Galileaba me ne Ieſus predikaluan̄ az iſtennek orſʒāgānak euangeliomāt / eſ ezt mon ǵa uala.


verse #15

Betoͤlt az uͤdoͤ rakon koͤzel uaǵon az iſtennek orſʒāga.


verse #16

Vegi tek eſʒetekbe magatokot / ęs iobbijczātokmeg az tuͤ ileteteket / ęs hiǵǵetek az euangeliumnak. Mikoron̄ kediglen̄ az Galileanak tenghere mellett iārna lātā az Simont ęs az Andrāſt az uͤ attʼafiāt hoǵ hālo kot uetninek az tengherbe mert halāſʒok ualanak /


verse #17

ęs monda Ieſus uͤnekiek. Ioͤuetek en vtannam / ęs azt tiſʒem hoǵ embereket halāſſʒatok.


verse #18

Ęs legottan̄ az uͤ haloiokot el haǵuān̄ uͤ vtanna meninek.


verse #19

Ęs mikoron̄ onnan egǵ keueſſę touābb mentenek uolna / lātā az Iakabot / az Zebedeuſnak fiāt / ęs az Ianoſt az uͤ attʼafiāt / kik uͤk ęs az haioban koͤtoͤzik uala az uͤ hāloiokot /


verse #20

ęs legottan̄ el hiuā uͤkoͤt / ęs azok az uͤ attʼokot Zebedeuſt el haǵuān̄ az haioban az bireſekuel / uͤ vtanna meninek.


verse #21

Ęs be meninek Kapernaumba / ęs legottan̄ az ſʒombatnak uͤdnepiben bemene az ſinagogaba ęs tanijtuala /


verse #22

ęs czudalkoznak uala az uͤ tudomāńān̄. Mert tanijtʼa uala azokot mint kinek ſʒabad hatalma uolna / ęs nem akkippen̄ mint az iraſtudok.


verse #23

Ęs uala az uͤ ſinagogaiokban egǵ ember ki az pokolbeli oͤrdoͤgnek miatta koͤteleſʒtetett uala / ęs naǵ kialtaſual ezt mondā.


verse #24

Ah te Nazaretbeli Ieſus midolgunk uaǵon muͤnekuͤnk te ueled? Azirt iuͤtteli hoǵ muͤnkoͤt el ueſʒeſſ. Tudlak tîghedet ki uaǵ. Mert bizońāual az iſtennek amaz naǵ ſʒente uaǵ.


verse #25

Ęs meg feddę uͤtet az Ieſus / ęs monda. Nimullʼmeg / ęs menńki ez emberboͤl.


verse #26

Ęs mikoron̄ izenkid eltoͤrte uolna az embert az fertelmes ſʒellet / naǵ fel ſʒoual kialta / ęs kimene uͤ beloͤle.


verse #27

Ęs mindenek elczudālkozānak / uǵ hoǵ uͤ koͤzoͤttoͤk kerdeſʒidnek uala / ęs ezt monǵāk uala. Midolog ez? Miczoda vy tudomań ez? mert hatalmaſſāgāual męg az fertelmes ſʒellekeknek ęs paranczol / ęs enghednek uͤneki?


verse #28

kiteriede kediglen̄ az uͤ hire legottan̄ Galileanak minden koͤzel uala tartomāniban. minden feloͤl /


verse #29

Es legottan̄ az ſinagogabol kimenuin̄ az Simonnak / ęs Andraſnak hāzāba meninek Iakabual ęs Ianoſual. Az Simon nak kedig'en̄ feleſighe fekſʒik uala / kit hidēg lel uala / Ęs legottan̄ ſʒolānak Ieſusnak uͤfeloͤle /


verse #31

ęs uͤ hozza mene / ęs kezinēl fogua fel emelę uͤtet ęs legottan̄ el haǵā uͤtet az hideg leliſnek betegſighe / ęs ſʒolgāl uala uͤnekiek.


verse #32

Mikoron̄ kediglen̄ eſtue uolna / ęs az nap elńugutt volna mindeneket uͤ hozzā uiſʒnek uala kik nehezen̄ ualanak / ęs azokot ęs kik oͤrdoͤgtuͤl ǵoͤtretnek uala.


verse #33

Ęs mind az eghiſſʒ uāros az aytora ǵuͤlt uala.


verse #34

ęs ſokakot meg ǵogijta kiknek kuͤloͤmb kuͤloͤmb betegſignek miatta gonoſʒul vala dolgok. Ęs ſok oͤrdoͤgoͤkoͤt uͤz uala ki / ęs nem hagǵa uala ſʒolni az oͤrdoͤgoͤkoͤt / hoǵ miuel uͤtet eſmērik uala.


verse #35

Ęs io riguel fel keluin̄ mikoron̄ męg naǵ ſoͤtit uolna kimene az Ieſus / ęs egǵ puſʒta helʼre mene / ęs ott imadkozik vala /


verse #36

ęs vtanna mene uͤneki az Simon ęs az kik uͤvele valānak.


verse #37

Ęs mikoron̄ meg talaltāk volna uͤtet mondānak uͤneki. Mindenek tighedet kereſnek.


verse #38

Ęs monda uͤnekiek menńuͤnk imez koͤzel valo varoſkāba hoǵ ott ęs predikallʼak. Mert azirt ioͤuik.


verse #39

Ęs predikāll vala az uͤ ſinagogaiokban / eghiſſʒ Galileaban / ęs oͤrdoͤgoͤkoͤt uͤz vala


verse #40

Ęs uͤ hozzā mene egǵ poklos ki koͤńorghe uͤneki / ęs labaihoz eſęk / ęs monda uͤneki. Ha akarſʒ meg tiſʒtijthacćz enghemet.


verse #41

Az Ieſus kediglen̄ koͤńoͤruͤle uͤ rayta / ęs kezit ki ńuytuān̄ / illetę uͤtet / ęs monda uͤneki. Akarlak / megtiſʒtullʼ /


verse #42

ęs mikoron̄ ezt mondotta volna legottan̄ eltāuozęk uͤrula az pokloſſāg / ęs meg tiſʒtula /


verse #43

ęs megfeńijtuin̄ uͤtet / legottan̄ kiboczātā uͤtet /


verse #44

ęs monda uͤneki. Meg lāſſad hoǵ valakinek valamit ne monǵ. De menńel mutaſd meg te magadot az papnak. Ęs viddfel az aiandikokot az te tiſʒtulaſodirt / mellʼeket Moiſes paranczolt vinni az papoknak az uͤ tanubizońſāg titelekirt.


verse #45

Ęs az poklos kimenuin̄ ſokat foga predikalni / ęs ńiluān̄ kezdę hirdetni az beſʒidet az uāroſban vǵ hoǵ az Ieſus immaran̄ az vāroſba ńiluān̄ be nem me hetne / hanem puſʒta helʼeken̄ kuͤn̄ il va la / ęs uͤ hozzā mennek vala minden feloͤl

Chapters:


Books