Haggeus próféta könyve

chapter 1


Chapters:

1 2


Buzdítás a templom újjáépítésére


verse #1

Dárius király uralkodásának második esztendejében, a hatodik hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtíél fiához, Júda helytartójához és Jósua főpaphoz, Jócádák fiához:

Ezsd 4,24; Ezsd 5,1; Zak 1,1


verse #2

Így szól a Seregek Ura: Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje.


verse #3

Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által:


verse #4

Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever?

2Sám 7,2


verse #5

Azért így szól a Seregek Ura: Gondoljátok meg, mi történik veletek!


verse #6

Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de nem fogtok jóllakni; isztok, de nem fogtok megrészegedni; felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét.

3Móz 26,26; 5Móz 28,38; Hós 4,10


verse #7

Így szól a Seregek Ura: Gondoljátok meg, mi történik veletek!


verse #8

Menjetek a hegyekbe, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőítsenek engem! – mondja az Úr.


verse #9

Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? – így szól a Seregek Ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok.


verse #10

Ezért nem adott nektek harmatot az ég, és nem hozta meg termését a föld.

1Kir 17,1


verse #11

Parancsomra szárazság sújtotta a földet és a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is meg mindent, amiért csak dolgoznak.


verse #12

Zerubbábel, Sealtíél fia és Jósua főpap, Jócádák fia meg az egész megmaradt nép hallgatott Istenének, az Úrnak a szavára, Haggeus próféta beszédére, amit általa üzent Istenük, az Úr; és az Úrtól való félelem fogta el a népet.


verse #13

Haggeus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából: Én veletek vagyok! – így szól az Úr.

Mal 2,7


verse #14

És felindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtíél fiának, Júda helytartójának, Jósua főpapnak, Jócádák fiának és az egész megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a munkának Istenüknek, a Seregek Urának a házán,


verse #15

a hatodik hónap huszonnegyedik napján, Dárius király uralkodásának második esztendejében.

Chapters:


Books