Az ſʒent Pāl apoſtolnak maſodik leuele / mellʼet az Timotheuſnak irt

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4


verse #1

EN Pāl iſtennek akarattʼānak āltala Ieſus Chri ſtuſnak apoſtola / az îletnek ighirete ſʒerint / mellʼ az Chriſtus Ieſuſban vaǵon.


verse #2

Irom ez leuelet Timo theuſnak / ſʒerelmes fiamnak. Kiuānok teneked az atʼa iſtentuͤl / ęs az muͤ vrunk Ieſus Chriſtuſtul / keduet / irgalmaſſāgot / ęs bikeſighet.


verse #3

Hālāt adok az iſtennek / kit tiſʒ ta lelki eſmēretuel imādok / mind az en eleimtuͤl fogua / hoǵ ſʒuͤnet len emlekezetet tiſʒek te rulad az en imādſāghimban / ijel ęs nap ual /


verse #4

kiuānuān̄ tighedet lātni / meg emlekezuin̄ az te koͤńuͤ hullataſid rul / hoǵ oͤroͤmuel be tellʼeſeǵgem /


verse #5

mi helʼen̄ eſʒembe iut az tettetis nēl kuͤl valo huͤt / mellʼ te benned vaǵon / mellʼ vala eloͤſſʒoͤr az te naǵ ańād ban az Loiſban / ęs az te ańādban az Eunikāban. Bizońual tudom hoǵ te benned ęs.


verse #6

Annakokāirt intelek tighedet / gheriezd fel az iſten nek aiāndikāt / mellʼ te benned vaǵon az en kezeimnek reād valo ve tiſînek āltala.


verse #7

Mert nem atta muͤnekuͤnk az iſten filelmeſſignek lel kît / hanem tehetſignek / ęs ſʒeretetnek / ęs iozanſāgnak lelkît.


verse #8

Annakokāirt ne ſʒigenlʼed te tanubizonſāgot tenned az muͤ vrunkrul / ſe valami ſʒigenliſed ne legen en feloͤlem / ki annak foglʼa vaǵok / hanem liǵ riſʒes az euangeliumirt valo ſańaruſāgokban / az iſtennek hatalmaſſāga ſʒerint /


verse #9

ki uͤduoͤzijte muͤnkoͤt / ęs el hiua ſʒent hiuatalual / nem az muͤ muͤelkedetuͤnk ſʒerint / hanem az uͤ el vighezett akarattʼa / ęs kedue ſʒerint / mellʼ bizoń az hoǵ adattatęk muͤnekuͤnk az Chriſtus Ieſuſnak āltala / oͤroͤktuͤl fogua valo uͤdoͤknek eloͤtte /


verse #10

de meg ie lentetęk moſtan̄ az muͤ uͤduoͤzijtoͤnknek / az Ieſus Chriſtuſnak meg ieleniſînek āltala / ki az halālt bizoń az hoǵ el rontā / az îletet kedig len̄ / ęs az halhatatlanſāgot vilāgra hozā az euangeliumnak āltala


verse #11

mellʼ euaugeliumhoz vetînek enghemet / hoǵ predikātor legek / ęs apo ſtol / ęs pogānoknak doctora /


verse #12

ęs ezeket ęs ez okirt ſʒenuedem / de ma ga nem ſʒigenlem. Mert tudom / ęs bizońos vaǵok benne hoǵ hatal ma ligen annak az kire huͤm / meg oͤrizni amaz napra azt / az mit uͤ nāla le tuͤk.


verse #13

Szemed eloͤtt forogianak az uͤduoͤſſighes beſʒidek / mel lʼeket en tuͤlem hallāl huͤtuel / ęs ſʒeretetuel / mellʼ az Chriſtus Ieſuſ ban vaǵon.


verse #14

Tarcz meg az ſʒent lileknek āltala / mellʼ muͤ bennuͤnk la kozik / az euangeliumnak nemeſſ le tuͤtt marhāiāt.


verse #15

Tudod ezt / hoǵ el fordulānak en tuͤlem mind / kik Aſiaban vadnak / ęs kiknek koͤzzoͤle vaǵon az Fygelus / ęs Hermogenes.


verse #16

Irgalmaſſāgot tegen az vr iſten az Oneſyforuſnak hāzabeli nipîuel. Mert ǵakorta meg ńugo ta enghemet / ęs ſʒemirmę nem tartā uͤ magānak az en fogſāgomot


verse #17

hanem mikoron̄ Romāban volna / naǵ uͤgekezetuel meg kereſe enghe met / ęs meg talāla.


verse #18

Agǵa uͤneki az vr iſten / hoǵ lellʼen irgalmaſſā got az vr iſtennēl az vtolſo napon̄. Ęs mellʼ naǵ ſokakban ſʒolgālt li gen Efeſuſban / te iobban tudod.

Chapters:


Books