Az ſʒent Peter apoſtolnak maſodik leuele

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

EN Simeon Peter Ieſus Chriſtuſnak apoſtola / ęs ſʒolgāia irom ez leuelet azoknak / kik egenloͤ kippen̄ riſʒeſek muͤ veluͤnk az drāgalātos huͤtben / az muͤ iſtenuͤnnek / ęs az muͤ meg vāltonknak / az Ieſus Chriſtuſnak igaſſāgānak āltala.


verse #2

Az iſtennek kedue / ęs bikeſighe tuͤ bennetek neuekeǵgîk / az iſtennek / ęs az muͤ vrunk Ieſus Chriſtuſnak eſmēretinek āltala /


verse #3

vǵ hoǵ / mikippen̄ az uͤ iſteni ereie mindeneket ada muͤ nekuͤnk / mellʼek îletuͤnkre / ęs az iſteni ſʒolgālatra tartoznak / annak eſmēretinek āltala / ki el hiua muͤnkoͤt az uͤ duͤczoͤſighinek / ęs iſteni ereinek altala /


verse #4

mellʼeknek altala drāga latos / ęs nag aiandikokot ada muͤnekuͤnk / mint meg ighirte vala / hoǵ ezeknek altala az iſteni termiſʒetben riſʒeſſę lennîtek / ha el tāuozān dotok az fertelmeſſigtuͤl / mellʼ ez vilāgon̄ vaǵon az gonoſʒ kiuānſāg nak altala.


verse #5

De ezen̄ ęs minden uͤgekezetuel legetek / ſʒolgāltaſſatok az tuͤ huͤtoͤtoͤkben ioſʒagos iletet / az ioſʒāgos iletben kedig tudomānt /


verse #6

az tudomāńban kedig mirtikleteſſighet / az mirtikleteſſigben kediglen̄ bikeſîguel valo vārāſt / az bikeſiguel valo vārāſban kediglen̄ iſteni ſʒolgālatot /


verse #7

az iſteni ſʒolgalatban kediglen̄ atʼafiui ſʒeretetet / az atʼafiui ſʒeretetben kediglen̄ ſʒerelmet.


verse #8

Mert mikoron̄ ezek bennetek lege nek tuͤnektek / ęs buͤoͤlkoͤǵgenek / nem tiſʒnek tuͤtoͤkoͤt hiualkodokkā / ſem hijaba valo muͤeſekkę / az muͤ vrunk Ieſus Chriſtuſnak eſmēretire.


verse #9

Mert az kiben ezek ninczenek vak az / ęs kēzuel tapogat vtat / ęs ollʼ ki elfeletkezett rula / hoǵ uͤ az uͤ righi buͤneiboͤl kitiſʒtijtatott legen


verse #10

Annakokairt atʼamfiai ezen̄ uͤgekezzetek inkābb hoǵ az mire hijta nak / ęs vālaſʒtottanak tuͤtoͤkoͤt abban eroͤſſek legetek. Mert ha ezeket tēnditek / ſoha el nem iſʒamlotok.


verse #11

Mert ekkippen̄ buͤſiguel ſʒolgāltatik tuͤnektek be menis az muͤ vrunknak / ęs meg vāltonknak / az Ieſus Chriſtuſnak oͤroͤkkę valo orſʒāgāba.


verse #12

Annakokāirt el nem mu latom hoǵ tuͤtoͤkoͤt mindenkoron̄ ne inczelek ezekre / iol lehet tugǵātok / ęs meg eroͤſſuͤltetek legen ez ielen valo igaſſāgban.


verse #13

De maga igaz dolognak alijtom / hoǵ az meńe ideiglen̄ ez haylikban vaǵok / hoǵ fel indijczalak tuͤtoͤkoͤt intiſemnek āltala /


verse #14

mikoron̄ tugǵam hoǵ roͤuid uͤdoͤn̄ koͤuetkezik ez / hoǵ le veſſem ez en haylikomot / mikippen̄ az muͤ vrunk Ieſus Chriſtus ęs / meg ielentę ennekem.


verse #15

Vͤgekezem ęs ke diglen̄ mindenkoron̄ ezen̄ / hoǵ tuͤ az en ez vilāgbol valo ki mulāſom nak vtānna ezekruͤl emlekezetet teheſſetek.


verse #16

Mert nem meſterſiguel ſʒerzett beſʒideket koͤuetînk mikoron̄ meg ielentoͤk tuͤnektek az muͤ vrunk Ieſus Chriſtuſnak tehetſîghît / ęs el ioͤuetelît / hanem kik az muͤ ſʒemeinkuel lātok az uͤ felſighes voltāt.


verse #17

Mert tiſʒteſſighet / ęs duͤczoͤſighet vuͤtt vala az atʼa iſtentuͤl / mikoron̄ az felſighes duͤczoͤ ſigboͤl illʼen ſʒo adatęk uͤneki. Ez az en ſʒerelmes fiam / kiben ennekem io kippen̄ kedwem telęk.


verse #18

Ęs ez ſʒozatot muͤ hallok / hoǵ az menńboͤl adatęk / mikoron̄ uͤ vele volnānk az ſʒent hegen̄.


verse #19

Ęs az muͤ beſʒiduͤnk eroͤſſeb az profetāknak beſʒidinēl / mellʼ muͤ beſʒiduͤnkre mi koron̄ figelmeteſen̄ uͤgekeztek / mint egǵ ighoͤ ſʒoͤuidnekre / mellʼ homā los helʼen̄ meg tecćzik / iol tîſʒitek / acćziglan̄ miglen̄ az nap vilāgoſſāgot tegen / ęs az haynal czillag ęs / az tuͤ ſʒuͤeitekben fel tāmagǵon.


verse #20

Ezt eloͤſſʒoͤr meg tugǵātok hoǵ minden profetālās ſʒerint valo irās ollʼ / hoǵ nem minden maǵarāzhattʼa meg.


verse #21

Mert nem emberi akaratbol koͤlt righenten̄ az ioͤuendoͤ mondās / hanem az ſʒent lileknek āltala ſʒoltanak az iſtennek ſʒent emberi / mellʼ uͤkoͤt erre îndijtā.

Chapters:


Books