Az ſʒent Pāl apoſtolnak leuele / mellʼet az Filippibelieknek irt

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4


verse #1

EN Pāl / ęs Timotheus Ieſus Chriſtuſnak ſʒolgai / iriuk ez leuelet minden ſʒenteknek / kik az Chriſtus Ieſus neuit vallʼāk / ęs kik Filippiben vadnak / azok ual egetembe / kik ott puͤſpoͤkoͤk / ęs egǵ házbeli nipeknek ſʒolgai.


verse #2

Kiuānunk tuͤnektek az iſtentuͤl az muͤ atʼānktul / ęs az vr Ieſus Chriſtuſtul iſteni keduet ęs bikeſighet.


verse #3

Hālāt adok az en iſtenemnek / valameńiſſʒer tuͤ rulatok meg emlekezem


verse #4

mindenkoron̄ minden imādſāgomban / naǵ oͤroͤmuel imādſāgot tiuin̄ tuͤ irettetek mindentekirt /


verse #5

hoǵ az euangeliumnak koͤzoͤnſiguel valo vitelire iutottatok az elſoͤ naptul fogua / mind ez ideiglen̄ /


verse #6

ńiluān̄ hiuin̄ ezt / hoǵ az ki az io dolgot el kezdette tuͤ bennetek / el ęs vi ghezi az Ieſus Chriſtuſnak napiaiglan̄ /


verse #7

mikippen̄ igaz dolog hoǵ en ezt hiǵgem tuͤfeloͤletek mind ńāian̄. Annakokairt hoǵ ſʒuͤemben vattok tuͤ ennekem mind fogſāghimban 's mind magamnak meg iga zijtāſāban / 's mind az euangeliumnak eroͤſſen̄ valo vallāſāban / miko ron̄ tuͤ mind ńāian̄ az iſtennek keduiben en velem riſʒeſek legetek.


verse #8

Mert bizonſāgom ennekem az iſten / mellʼ ighen kiuānńalak tuͤtoͤkoͤt mind ńāian̄ az Ieſus Chriſtuſnak koͤńoͤruͤletes ſʒuͤiben / ęs iohāban


verse #9

Ęs ezen̄ ęs kirem az iſtent hog az tuͤ ſʒeretettek innet toua ęs na ponkid naǵubban̄ ki mutaſſa magāt az iſten eſmēretiben / ęs min den ērtelemben


verse #10

hoǵ azokot hagǵātok ioā / mellʼek felſighes dolgok / ęs hoǵ tiſʒtāk legetek / ęs ollʼak hoǵ ſenkinek tāntorodāſāra ne legetek az Chriſtus napiāiglan̄ /


verse #11

be teluin̄ az meg igazulāſnak goͤmoͤlcziuel mellʼ az Ieſus Chriſtuſnak āltala toͤrtinik / az iſtennek duͤczoͤſighire ęs dicziretire.


verse #12

Akarom kediglen̄ atʼāmfiai tudaſtokra adnom hoǵ az en raytam valo dolgok inkābb az euangeliumnak neuekediſire eſinek


verse #13

vǵ hoǵ az en fogſāghim / mellʼeket az Chriſtuſirt ſʒenuedik / ńiluān̄ luͤnek az feiedelemnek eghiſſʒ hāzāban / ęs mind egebeknek /


verse #14

ęs hoǵ az vr iſtenben valo atʼafiaknak koͤzzoͤle ſokan̄ az en fogſāghim bol bizodalmat viuin̄ / batrobbak lenninek az iſtennek beſʒîdît filelem nēlkuͤl hirdetni.


verse #15

Nikik bizoń az hoǵ irigſigboͤl / ęs verſenſigboͤl predi kāllʼāk az Chriſtuſt / nikik kediglen̄ io akaratirt ęs.


verse #16

Az kik kediglen̄ verſenſigboͤl hirdetik az Chriſtuſt / nem tiſʒtan̄ hirdetik / kik azt alij tʼāk hoǵ uͤk ewel az en fogſāgimban naǵubb ſańaruſāgot hozzanak en reām /


verse #17

nikik eſmęglen̄ ſʒeretetboͤl / kik tugǵāk hoǵ az euangelium nak oltalmāra vetettenek legen enghemet.


verse #18

Mert miczoda? De ma ga akar mimodon̄ legen / akar ſʒin alatt 's akar igaſſāgnak āltala / ha az Chriſtus hirdettetik / ęs ezen̄ oͤruͤloͤk moſtan̄ / ſoͤg ez vtān̄ ęs oͤruͤlni fogok.


verse #19

Mert tudom hoǵ ez uͤduoͤſſighemre liſʒen ennekem az tuͤ imādſāgtoknak āltala / ęs az Ieſus Chriſtuſnak lelkinek āltala /


verse #20

mellʼet ennekem ſʒolgāltat / az en vārāſom / ęs reminſighem ſʒerint / hoǵ ſemmi dologban meg nem ſʒigenuͤltetem / hanem mikippen̄ mindenkoron̄ tuͤttem azonkippen̄ moſtan̄ ęs minden ſʒabadſāgual valo be ſʒiduel fel magaſʒtaltatik az Chriſtus az en teſtemben / akar illʼek 's akar hallʼak.


verse #21

Mert ennekem îletem az Chriſtus / ęs halalom ńe reſig


verse #22

hoǵ ha ilnem toͤrtinik az teſtben / ez ǵoͤmoͤlcze az en munkam nak / ęs mit vālaſſʒak magamnak nem tudom.


verse #23

Mert meg ſʒorijt en ghemet ez kēt dolog. Kiuānok az teſtuͤl el ſʒakadnom / ęs az Chri ſtuſual lennem / ſokual ęs naǵual iobb.


verse #24

De az teſtben meg maradnom ſʒuͤkſigheſb tuͤ irettetek /


verse #25

ęs ezt bizońual tudom / hoǵ meg maradando legek / ęs mind tuͤ veletek meg maradando legek / az tuͤ ǵarapodāſtokirt / ęs az huͤtnek oͤroͤmeirt /


verse #26

hoǵ az en bennem valo diczekediſtek naǵubb buͤſiguel ki terieǵgen az Chriſtus Ieſuſnak āltala / az en tuͤ hozzātok valo meg teriſemnek āltala.


verse #27

Czak akkippen̄ illʼetek emberek koͤzoͤtt / az mint milto az Chriſtuſnak euangeliumāhoz. Hoǵ akar akkoron̄ mikoron̄ koͤzitekbe megek / ęs tuͤtoͤkoͤt meg lātlak 's akar mikoron̄ tāuul vaǵok hallʼam tuͤ feloͤletek / hoǵ mind lilekuel 's mind akaratual eǵgek vattok / egǵuͤtt vijuān̄ bayt / az euangelium nak huͤte mellett /


verse #28

ęs ſemmiben meg ne rettenńetek az ellenſighektuͤl mellʼ dolog bizoń azoknak veſʒedelmeknek oka / tuͤnektek kediglen̄ uͤduoͤſ ſigteknek oka / ęs ez az iſtentuͤl vaǵon /


verse #29

mert aiāndik adatott tuͤnektek az Chriſtufirt / nem czak hoǵ uͤ benne hiǵgetek / hanem annak felette hoǵ ſʒenueǵgetek ęs uͤ irette /


verse #30

vǵan azon bay ūiuāſtok vaǵon mi nemuͤt lāttatok en bennem / ęs moſtan̄ ęs hallotok en bennem.

Chapters:


Books