Az ſʒent Pāl apoſtolnak elſoͤ leuele / mellʼet az Theſſalonicebelieknek irt

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5


verse #1

EN Pāl ęs Siluanus / ęs Timotheus iriuk ez leue let az Teſſaloniceben valo egǵ hāzbeli nipnek az atʼa iſtenben / ęs az vr Ieſus Chriſtuſban. Kiuānńuk tuͤnektek az iſtentuͤl az muͤ atʼānktul / ęs az vr Ie ſus Chriſtuſtul / az iſtennek keduît ęs bikeſighît.


verse #2

Hālāt adunk az iſtennnek mindenkoron̄ mindentek feloͤl emleke zetet tiuin̄ tuͤ rulatok az muͤ imādſāghinkban /


verse #3

ſʒuͤnetlen meg emle kezuin̄ tuͤ rulatok az huͤtnek dolgairt / ęs az ſʒeretetnek munkāiairt ęs hoǵ meg marattatok az muͤ vrunknak az Ieſus Chriſtuſnak re minſighîben / az iſtennek az muͤ atʼānknak eloͤtte.


verse #4

Tugǵātok atʼāmfiai kiket az iſten ſʒeret az tuͤ vālaſʒtāſtokot /


verse #5

mert az euangelium / mel lʼet tuͤ koͤzoͤttetek predikāllānk / nem czak beſʒid ſʒerint luͤn / hanem an nak felette czuda titelnek āltala / ęs az ſʒent lileknek āltala / ęs ſok bizonſāgnak āltala / mikippen̄ tugǵātok minemuͤk voltunk tuͤ irette tek.


verse #6

Ęs tuͤ koͤuetoͤink valātok muͤnekuͤnk / ęs az vr iſtennek / mikoron̄ be vuͤtoͤk az iſtennek beſʒidît / naǵ ſok ſańaruſag ſʒenuediſuel ęs az ſʒent lileknek oͤroͤmîuel /


verse #7

anńira hoǵ pildāiokra luͤtoͤk mindeneknek kik Macedoniāban / ęs Achaiaban az huͤtre fordulānak.


verse #8

Mert tuͤ koͤz zoͤletek zenduͤle ki az vr iſtennek beſʒide / nem czak Macedoniaban / ęs Achaiaban / hanem annak felette el hata az tuͤ iſtenben valo huͤtoͤ toͤk minden helʼen̄ / hoǵ ſʒuͤkſig ne legen muͤnekuͤnk valamit ſʒolnunk.


verse #9

Mert uͤ magok beſʒillik tuͤ feloͤletek minemuͤ be meniſuͤnk luͤtt legen tuͤ hozzātok / ęs mikippen̄ fordultatok legen az iſtenhez az bāluāń imādāſokrul / hoǵ ſʒolgalnātok az iloͤ ęs igaz iſtennek /


verse #10

ęs varnātok az uͤ fiāt az Ieſuſt az menń orſʒāgbol / kit fel tāmaſʒta halottaibol / ki meg ment muͤnkoͤt az ioͤuendoͤ haragtul.

Chapters:


Books