Pál első levele korinthusiakhoz

chapter 3


Chapters:


verse #1

Veletek azonban nem beszélhettem úgy, mint szellemiekkel, hanem csak úgy, mint húsból valókkal, mint Krisztusban lévő kiskorúakkal.


verse #2

Tejet itattam veletek, nem kenyeret, hiszen még nem bírtátok volna el,


verse #3

még hústermészetűek vagytok, mert amennyiben köztetek irigység és vetélkedés van, nem vagytok-e hústermészetűek? Nem emberi módon jártok-e?


verse #4

Mikor ugyanis az egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok, a másik: Én Apollósé, nem emberek vagytok-e?


verse #5

Hát mi Apollós? Mi Pál? Kiszolgálók, kik által hívőkké lettetek. S mindenkinek az a rész jutott, melyet az Úr adott neki.


verse #6

Én ültettem, Apollós öntözött, de az Isten növesztett.


verse #7

Így hát semmi az, aki ültet, és semmi az, aki öntöz, csak a növesztő Isten valami.


verse #8

Az ültető és az öntöző egy, ki-ki fáradozásához képest meg fogja kapni a maga bérét.


verse #9

Hiszen mi Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok ti.


verse #10

Az Isten nekem adott kegyelméhez képest bölcs építőmesterként alapot vetettem, de más épít rá. Mindenki nézzen utána, hogyan épít.


verse #11

Hiszen más alapot senki sem vethet azon kívül, ami már benn fekszik, és ez Jézus, a Krisztus.


verse #12

Mármost erre az alapra lehet aranyat, ezüstöt, értékes köveket, fát, szénát, szalmát építeni,


verse #13

egyszer mindenkinek a munkája látható lesz. Ama nap ugyanis világosságra fogja hozni, mert tűzben lepleződik le. Mindenkinek a munkáját hogy minemű, a tűz fogja megpróbálni.


verse #14

Ha valakinek a munkája, melyet épített, megmarad, bért kap majd,


verse #15

ha valakinek a munkája megég, kárát vallja, ő maga azonban meg fog menekülni, de úgy, mint tűzön keresztül.


verse #16

Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok? S hogy Isten Szelleme lakik bennetek?


verse #17

Ha valaki megrontja Isten templomát, meg fogja rontani azt az Isten. Hisz Isten temploma szent, s ti vagytok ez a templom.


verse #18

Senki ne ejtsen meg titeket csalással! Ha köztetek valaki úgy gondolja, hogy bölcs ebben a korszakban, ostobává legyen, hogy bölccsé lehessen!


verse #19

Mert ennek a korszaknak a bölcsessége ostobaság az Istennél. Hiszen megírták: „Ő rajtakapja a bölcseket azon, hogy mindenre kaphatók.”


verse #20

Majd megint: „Ismeri az Úr a bölcsek érveléseit, hogy azok hiábavalók.”


verse #21

Így hát emberekkel senki ne dicsekedjék. Mert minden a tiétek,


verse #22

Pál is, Apollós is, Kéfás is, világ is, élet is, halál is, jelenvalók is, jövendők is: minden a tiétek!


verse #23

De ti a Krisztuséi vagytok, a Krisztus pedig Istené.

Chapters:


Books