Pál első levele korinthusiakhoz

chapter 6


Chapters:


verse #1

Merészel közületek valaki, akinek a másik ellen pere van, az igazságtalanoknál pereskedni? És nem a szenteknél?


verse #2

Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világot fogják megítélni? És ha veletek ítéltetik meg a világot, arra méltatlanok vagytok, hogy a legkisebb dolgokban az ítélet mértékei legyetek?


verse #3

Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk ítélni, nem a mindennapi élet dolgait?


verse #4

Ha pedig a mindennapos élet dolgai felől kell ítélni, azokat ültetitek le, akiket a gyülekezetben megvetnek?


verse #5

Azért mondom, hogy megszégyenítselek titeket. Nincs köztetek egyetlen bölcs sem, aki ítéletet tarthatna a testvére között?


verse #6

Hanem testvér testvérrel pereskedik, éspedig hitetleneknél?


verse #7

Egyáltalában már az is vereség nálatok, hogy pereitek vannak egymással. Miért nem szendveditek el inkább az igazságtalanságot?


verse #8

Ellenkezőleg, ti követtek el igazságtalanságot, fosztogattok, éspedig testvéreteket.


verse #9

Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok Isten királyságát nem fogják örökölni? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem puhányok, sem férfifertőzők,


verse #10

sem tolvajok, sem kapzsik, sem iszákosok, sem szitkozódók, sem ragadozók Isten királyságát örökölni nem fogják.


verse #11

Ezek voltatok néhányan, de lemosakodtatok, de megszentelődtetek, de megigazultatok a Krisztus Úrnak neve és Istenünknek Szelleme által.


verse #12

Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, csak azután le ne igázzon.


verse #13

Az ételek a hasnak és a has az ételeknek, de az Isten amazt is, emezeket is félre fogja tenni. A test azonban nem a paráznaságnak való, hanem az Úrnak és az Úr a testnek.


verse #14

Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, hatalma által minket is fel fog támasztani.


verse #15

Nem tudjátok, hogy testetek a Krisztusnak tagja? Vegyem el a Krisztus tagjait, és parázna tagjaivá tegyem? Meg ne történjék!


verse #16

Vagy nem tudjátok, hogy aki a paráznához ragaszkodik, egy test vele? „A kettő ugyanis – azt mondja az Írás – egy hússá lesz.”


verse #17

Aki ellenben az Úrhoz ragaszkodik, egy szellem vele.


verse #18

Meneküljetek a paráznaságtól! Minden vétek, melyet ember tesz, kívül van a testen, de aki paráználkodik, saját teste ellen vétkezik.


verse #19

Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szent Szellemnek a temploma, akit Istentől kaptatok? És hogy nem vagytok magatokéi?


verse #20

Áron vásároltak meg titeket. Magasztaljátok Istent testetekben!

Chapters:


Books