Pál első levele korinthusiakhoz

chapter 13


Chapters:


verse #1

Még egy mindent felülmúló utat mutatok nektek. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, de szeretetem nincs, zengő érccé vagy pengő cimbalommá lettem.


verse #2

S ha bennem van a prófétálás ajándéka, s a titkokat ismerem mind, úgyhogy teljes ismeretem van, és ha teljes a hitem, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, de szeretetem nincs, semmi vagyok.


verse #3

És ha felétetem minden vagyonomat, s ha odaadom testemet, hogy megégessenek, szeretetem azonban nincs, nincs hasznom belőle.


verse #4

A szeretet hosszan tűr, jóságos a szeretet, nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fújja fel magát,


verse #5

nem illetlenkedik, nem keresi a magáét, nem keseredik el, nem rója fel a gonoszt,


verse #6

nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal,


verse #7

mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindenben állhatatos.


verse #8

A szeretet soha alább nem hagy. A prófétálások elvesztik hatásukat, a nyelvek megszűnnek, az ismeret hatását veszti,


verse #9

hiszen csak egy részt ismerünk, csak részleges a prófétálásunk.


verse #10

Mikor pedig eljön a teljes, a részleges feleslegessé válik.


verse #11

Mikor kiskorú voltam, úgy beszéltem, mint kiskorú, olyan törekvéseim voltak, mint egy kiskorúnak, úgy számítottam, mint egy kiskorú. De amikor férfivá lettem, félretettem a kiskorúság dolgait.


verse #12

Most ugyanis tükrön át, képes beszédben látunk, akkor színről-színre. Most részt (töredékesen) ismerek, akkor úgy ismerek rá a dolgokra, mint ahogy én rám ismert az Isten.


verse #13

Így hát megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három, közülük azonban legnagyobb a szeretet.

Chapters:


Books