János harmadik levele

chapter 1


verse #1

A presbiter a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek.


verse #2

Szeretett testvérem, azért esdekelek, hogy minden te­kintetben jól menjen sorod és egészséges légy, mint ahogy lelkednek is jól megy a sora.


verse #3

Mert igen nagy volt az örömöm, mikor testvérek érkeztek és tanúságot tettek az igaz voltod mellett, amellett, hogy az igazságban jársz.


verse #4

Nem lehet annál nagyobb örömöm, mint ha hallom, hogy gyermekeim az igazságban járnak.


verse #5

Szeretett testvérem, hűségesen cselekszel abban, amit a testvérek irányában teszel, éspedig vendégek iránt,


verse #6

kik az eklézsia előtt tanúskodtak szeretetedről. Nemesen fogsz cselekedni, ha őket Istenhez méltóan indítod útnak.


verse #7

Hisz ezért a Névért indultak vándorútra, s a pogá­nyoktól semmit sem fogadtak el.


verse #8

Az ilyeneket tartozunk befogadni, hogy az igazság munkatársaivá lehessünk.


verse #9

Írtam valamit az eklézsiának, ám Diotrefész, akinek kedves az első helyen levés közöttük, nem fogad el minket.


verse #10

Ezért, ha elmennék, emlékeztetem majd őt tetteire, melyek mellett rossz szavakat suttog ellenünk, sőt nem elégszik meg ezzel, még a testvéreket sem fogadja el, és akik akarnák ezt tenni, azokat meggátolja, és az eklé­zsiából kiveti.


verse #11

Szeretett testvérem, ne utánozd a gonoszt, hanem a jót. Aki jót cselekszik, Istenből való, aki gonoszt cselekszik, az sohasem látta meg az Istent.


verse #12

Demetriosz mellett mindenki tanúságot tesz, még maga az igazság is, mi is tanúságot teszünk, és te tudod, hogy tanúságtételünk igaz.


verse #13

Sok írnivalóm volna neked, de nem akarom tintá­val, tollal megírni neked.


verse #14

Remélem, hogy hamarosan megláthatlak, és szemtől-szembe beszélhetünk.


verse #15

Békesség legyen veled! Köszöntenek téged a bará­tok. Köszöntsd név szerint a barátokat!

Chapters:


Books