Pál első levele korinthusiakhoz

chapter 12


Chapters:


verse #1

A szellemi emberek felől nem akarom, hogy tudatlanságban legyetek testvéreim.


verse #2

Tudjátok, hogy mikor „nemzetek” voltatok, a néma bálványokhoz úgy hurcoltak titeket orrotoknál fogva vezetve.


verse #3

Ezért hozom tudtotokra, hogy senki, aki Isten Szellemével szól, nem mondja: Jézus átkozott! De azt sem mondhatja senki: Jézus Úr! Csak Szent Szellem által.


verse #4

Különböző kegyelemnyilvánulások vannak, de ugyanaz a Szellem.


verse #5

Különböző szolgálatok vannak, de ugyanaz az Úr.


verse #6

Különböző hatások vannak, de ugyanaz az Isten, aki mindenekben mindent kimunkál.


verse #7

Kinek-kinek közhaszonra adják a Szellem megnyilvánulását.


verse #8

Egyiknek a Szellem által bölcsesség szavát adják, másnak ismeret beszédét ugyanahhoz a Szellemhez mérten,


verse #9

megint másnak hitet ugyanabban a Szellemben, egy másiknak gyógyulások kegyelemnyilvánulásait egy Szellemben,


verse #10

megint másoknak erőhatásokat, másnak prófétálást, másnak szellemek megítélését, másnak nyelvek nemeit, másnak nyelvek tolmácsolását.


verse #11

De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem hatja, szétosztva külön-külön mindenkinek, ahogy akarja.


verse #12

Mert amiképpen egy a test, bár sok tagja van és a test minden tagja, bár sokan vannak, mégis egy test: ekképp a Krisztus is.


verse #13

Mert egy Szellembe meríttettünk be mindannyian, hogy egy testté váljunk, akár zsidók vagyunk, akár hellének, akár rabszolgák, akár szabadok: mindannyiunkat egy Szellem itatott át.


verse #14

A test ugyanis nem egy tag, hanem sok.


verse #15

Ha a láb azt mondaná: Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a testből való. mindemellett is nem a testből való-e?


verse #16

És ha azt mondaná a fül: Mert nem vagyok szem, nem vagyok a testből való. Mindamellett nem a testből való-e?


verse #17

Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás?


verse #18

Ezzel szemben az Isten helyezte el a tagokat, azoknak minden egyesét a testben úgy, ahogy akarta.


verse #19

Ha mindannyi egy tag volna, hol volna a test?


verse #20

Valósággal sok a tag, de egy a test.


verse #21

A szem nem mondhatja a kéznek: Nincs rád szükségem. De a fej sem a lábaknak: Nincs rátok szükségem.


verse #22

Ellenkezőleg, amely tagokról azt gondolja, hogy erőtlenebbek, azok sokkal szükségesebbek.


verse #23

Azokat a tagokat, amelyeket kevésbé értékeseknek gondolunk, nagyobb becsüléssel vesszük körül, szégyelltebb tagjainknak több illeme van,


verse #24

illendő tagjainknak ilyesmire szüksége nincs. Az Isten úgy szerkesztette össze a testet, hogy a fogyatékosabbnak több tisztességet adott,


verse #25

hogy a testben ne legyenek hasadások, hanem egymásért a tagok gondja ugyanarra irányuljon,


verse #26

úgyhogy ha szenved az egyik tag, minden tag együtt szenvedjen, ha dicsőíttetik egyik tag, minden tag együtt örüljön!


verse #27

Ti a Krisztus teste vagytok, részenként tagjai!


verse #28

Az egyházban az Isten némelyeket először apostolokká, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká rendelt, aztán hatalmaknak, gyógyítások kegyelemnyilvánulásainak közlőivé, segélynyújtókká, kormányzókká, nyelvek nemeinek szólóivá.


verse #29

Vajon mind apostolok-e? Vajon mind próféták-e? Vajon mind tanítók-e? Vajon mind hatalmak közlői-e?


verse #30

Vajon mindnyájuknál vannak-e gyógyulás kegyelemnyilvánulásai? Vajon mind szólnak-e nyelveken? Vajon mind tolmácsolnak-e?


verse #31

Buzgólkodjatok a nagyobb kegyelemnyilvánulásokért.

Chapters:


Books